Tillbaka till framtiden

Värt att veta är en återkommande omvärldsspaning från Gullers Grupp. Ha koll på det här idag – bli en bättre samhällsaktör imorgon.

Den perfekta arbetsplatsen finns inte. Trots pandemin sa 89 procent av amerikanerna att de var ”helt” eller ”något” nöjda med sitt arbete under 2020. Du kanske tänker att det låter orimligt. Men faktum är att lycka på jobbet inte nödvändigtvis handlar om prestige eller identitet. Faktum är, inte så förvånansvärt kanske, att det är de mjuka aspekterna på jobbet som får dig att älska det. En känsla av prestation, människorna och arbetsplatsens värderingar. Det är också det som gör arbetsglädje så flytande; ett bra jobb kan bli dåligt och tvärtom. Från The Atlantic.

Våga fortsätta med osäkerhet. Efter snart två turbulenta år med covid har vi alla – vare sig vi ville eller inte – blivit skolade i att leva med osäkerhet. Att hela tiden anpassa oss till omständigheterna; söka nya vägar och kunskap. Företag har varit tvungna att förändra strategier och mål snabbare än någonsin, och de som stått kvar på samma plats och bara sett förändringen svepa förbi har inte överlevt i det nya klimatet. Reed Hastings, medgrundare till Netflix, förklarar hur ett riskminimerande tankesätt är numera den största riskan av alla, i denna podcastintervju om sin bok No Rules, Rules. Från Freakonomics Radio.

Kommer kollegorna ens tillbaka? Färgade av konstant förändring och med utrymme att vända blicken inåt är det många som nu omvärderar både arbetsplatsen, karriärsriktningen och livsstilen. Detta har resulterat i en våg av uppsägningar. Ser vi nu ett maktskifte mellan arbetsgivarna och de anställda? Och, är förändringen här för att stanna? Från BBC Business Daily Podcast.

Hösten 2021 kan vara en historiskt bra tid att genomföra förändring.

Varför är det värt att veta? Hösten 2021 är en brytningspunkt: Människor är som mest öppna för förändringar när de redan går igenom en omställning. Som organisation är detta en stor möjlighet. De förändringar medarbetare kanske just nu är nyfikna och öppna för kan avgöra hur företaget eller organisationen ser ut om tio år. Tar ni chansen? Välkommen tillbaka, till framtiden.

Prata med någon som vet. Förändring är inte smärtfritt. Vilket gör att kommunikation och gemensamt ledmotiv är viktigare än någonsin. Vart är ni på väg? Vart måste ni våga gå? Hur gör ni det tillsammans? Dags att forma er väg till framtiden.

Presenterat av Isabel Shestopal