Trafikverket, MSB och Stockholms stad väljer Gullers Grupp

Tre av Sveriges största byråupphandlingar har avgjorts under hösten. Trafikverket, MSB och Stockholms stad har alla valt Gullers Grupp som sin främsta leverantör av kommunikationstjänster. 

Offentliga ramavtal för kommunikationstjänster är ett sätt för myndigheter och kommuner att säkerställa tillgång till spetskompetens för den samhällskritiska uppgiften att skapa effekter med hjälp av kommunikation. Ramavtalen upphandlas ofta på flera år och under hösten 2021 har flera stora offentliga aktörer valt kommunikationspartner för kommande år.

Trafikverket har upphandlat en byrå med ansvar för allt från film och internkommunikation till kampanjer, strategi och rådgivning. Avtalet är på två år, med möjlig förlängning på ytterligare två år. Gullers Grupp är sedan 2017 Trafikverkets byrå och samarbetet fortsätter nu inom exempelvis trafiksäkerhetsfrågor och stora infrastrukturprojekt.

Stockholms stad tecknar också ett omfattande avtal med Gullers Grupp – kring strategisk, kreativ och konceptuell kommunikation. I avtalet ingår utöver stadens olika förvaltningar även de flesta kommunala bolagen. Avtalet löper i upp till fyra år. Gullers Grupp har sedan tidigare arbetat med staden i flera år.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tecknar ett avtal med Gullers Grupp för såväl strategiska som operativa kommunikationsbyråtjänster. Även detta avtal gäller i upp till fyra år, inklusive olika förlängningar. Gullers Grupp har haft ramavtal med MSB sedan 2013, men inte som primär leverantör. Nu blir samarbetet bredare och djupare, i en tid när myndigheten har stora uppgifter framför sig.

– De här är tre centrala samhällsaktörer och det är ett stort förtroende att få vara en del i deras viktiga uppdrag. De har alla varit noggranna och utvärderat oss och andra metodiskt med fokus på kvalitet och effekt. Det gör att vi känner oss både stolta och glada över att deras val föll på oss, säger Annika Sjöberg, upphandlingsansvarig och senior partner på Gullers Grupp.