Vid klimatets mentala tipping point

Värt att veta är en återkommande omvärldsspaning från Gullers Grupp. Ha koll på det här idag – bli en bättre samhällsaktör imorgon.

Gruppdynamiska processer kan accelerera klimatomställningen. Ny forskning lyfter fram vikten av sociala tipping points för att accelerera klimatomställningen. Enligt forskarna finns en enorm potential i sociala rörelser att minska vår klimatpåverkan både genom direkta individuella handlingar och genom att accelerera beslutsprocesser mot hållbarare lösningar inom politiken och näringslivet. Ett konkret exempel på detta är hur Greta Thunberg och Fridays for Future-rörelsen på kort tid har underminerat kol- och oljeindustrins legitimitet. Från Stockholm Resilience Centre.

Från värderingar till klimataktivitet. I en litteratursammanfattning har nederländska forskare undersökt vad som hindrar oss att ta beslut baserade på de grundläggande värderingar vi har. En av deras slutsatser är att vår generella självöverskattning, det vill säga att vi alla tror att vi är en bättre samhällsaktör än medelsvensson (vilket är en statistisk omöjlighet), gör att vi underskattar andras vilja att agera i klimatfrågan. Mediernas tendens att polarisera gör också att vi tror att alla andra har extremare värderingar åt något håll. Dessa missförstånd kan leda till att vi trots en stark värdegrund inte vågar ta klimatpositiva beslut för en rädsla att sticka ut i de sociologiska grupper vi tillhör. Från Science Direct.

En tredjedel av amerikanerna har i år upplevt en klimatrelaterad katastrof. En tredjedel av amerikanerna har under tre månader i år upplevt en väderrelaterad naturkatastrof. Även i Europa och övriga delar av världen har stora delar av befolkningen i år upplevt väderrelaterade naturkatastrofer. Sedan 2018 har vi sett en ökande frekvens och intenstitet i orkaner, värmeböljor och skogsbränder som enligt forskning kan kopplas direkt till klimatförändringen. Från Washington Post.

Vi hittar handlingskraft när katastrofen blir konkret.

Varför är det värt att veta? När det väl gäller är vi ju faktiskt väldigt bra på att agera. Ställda inför faktum, exempelvis vid katastrofer så kan vi bli väldigt handlingskraftiga och självuppoffrande. Klimatfrågans förbannelse har ju hittills varit att den har varit så smygande, teoretisk och gällt framtida generationer samtidigt som att proaktivt agerande inneburit kostnader och uppoffringar för oss nu (färre resor, mat och prylar). När vi nu står inför fullbordat faktum så kommer det att kännas bra att få möjlighet att agera tillsammans för att tillsammans ta oss an mänsklighetens största utmaning och skapa en hållbar värld för oss och kommande generationer.

Prata med någon som vet. En av de viktigaste faktorerna för att möta klimatutmaningen är att accelerera på alla fronter. Allt från de politiska processerna, strategier i företag och beteenden hos oss alla. Alla bäckar små behövs. Samhällsaktörer måste gå före och vid stora paradigmskiften som detta är det därför extremt viktigt att kunna jobba effektivt med förändringsarbete och kommunikation. Vad är din organisations bidrag när vi nu gemensamt ska tippa oss över klimatets sociala tipping point?

Presenterat av Gunnar Granberg