Byrån för ledande samhällsaktörer

Byrån för ledande samhällsaktörer

Vi brinner för samhällsfrågor och samhällskommunikation. Vår drivkraft är att hitta lösningar som bidrar till dialog och förståelse – förutsättningar för en väl fungerande demokrati.

Mer om oss
Vilka vi är

En samhällsaktör är ett begrepp vi använder för att beskriva en verksamhet – privat eller offentlig – som i någon mening har en samhällsstöttande funktion. Det är ett epitet som antyder ett högre syfte, ett underliggande samhällsansvar.

Läs mer om oss