Billy McCormac till Gullers Grupp

Gullers Grupp har rekryterat Billy McCormac och stärker nu upp ytterligare inför nästa steg i utvecklings- och tillväxtresan. Han bidrar till att stärka byråns kompetens inom hållbar stadsutveckling.

Gullers Grupp arbetar med ett stort antal samhällsaktörer som kan göra gott och bidra till att utveckla samhället. För att möta deras behov har byrån i snabb takt växlat upp med breddad kompetens för att fortsätta att ställa om sitt erbjudande. Hållbar stadsutveckling är ett viktigt område under ständig utveckling, som medför stora utmaningar. Med Billy McCormac stärker byrån nu sitt erbjudande ytterligare.

Billy McCormac har lång erfarenhet från en rad olika områden, bland annat bygg och fastighet, digitalisering, mobilitet och livsmedelsförsörjning. Han har tidigare jobbat på Timbro, Prime och Fastighetsägarna Stockholm och kommer senast från rollen som Sverigechef på Miltton.

– Vår avsikt är att fortsätta växa med utvecklade erbjudanden, där hållbar stadsutveckling är en viktig pusselbit. Vårt fokus är fortsatt att hitta nya vägar framåt för att möta den transformation som vi står inför och leda utvecklingen framåt. Vi ser att våra fyra fokusområden ledarskap, digitalisering, storytelling och hållbarhet ligger rätt givet de stora utmaningarna som präglar vårt samhälle. Vi kommer att se en fortsatt utveckling där samhällsaktörerna blir allt viktigare och har helt nya behov, säger Hans Gennerud som är partnerkollegiets ordförande för Gullers Grupp och den som leder byråns utveckling.

Billy McCormac kliver nu in på Gullers Grupp och kommer fokusera på att stärka byråns erbjudande inom hållbar stadsutveckling som rådgivare inom bland annat framtidens livsmedelsförsörjning, mobilitet och stadsutveckling.

– Jag hoppas kunna stärka Gullers Grupp där alla de olika typer av frågor möts, det vill säga fastigheter, mobilitet och infrastruktur. Jag vill bidra till att bygga ett brett kundunderlag av företag och organisationer, som verkar inom dessa områden och hitta fler kontaktytor mellan dem, säger Billy McCormac.