Bromsen i för mäns våld

Värt att veta är en återkommande omvärldsspaning från Gullers Grupp. Ha koll på det här idag – bli en bättre samhällsaktör imorgon.

Värderingskompassen ger riktning. Samhällsdebatten har de senaste veckorna tydligt uppmärksammat mäns våld mot kvinnor. Regeringen tillsätter krisgrupp, pengar utlovas och media rapporterar. Det har skett en tydlig uppvärdering – från jämställdhetsfråga till akut samhällsproblem och det gör äntligen frågan mer synlig i alla kontexter. Från Dagens Nyheter.

Sexistiska skämt bygger för mer. Stiftelsen Make Equal publicerade nyligen en modell som kallas för våldspyramiden. Våldspyramiden visar hur diskriminering på olika nivåer hänger ihop och hur begränsande normer och sexistiska jargonger möjliggör våld. Sexistiska skämt och traditionella könsroller utgör grunden i pyramiden medan våld, våldtäkt och dödligt våld utgör toppen. Från Make Equal.

Laboratoriskt experiment. Efter 16 år av stereotypa könsroller och sexistiska jargonger förvinner svenska Paradise Hotel från TV-utbudet. Underhållning säger några. Ett laboratoriskt experiment för våldspyramiden hävdar andra. Från Dagens Media.

Pengarna pratar inte, de skriker! Ojämställdhet och cementerade strukturer har dessutom ett mycket reellt pris. En färsk studie från Luleå tekniska universitet som undersökt 43 000 svenska aktiebolag visar att de bolag som har jämställda styrelser (40-60 procent av ett kön) är mer lönsamma än ojämställda bolag. Samhällsekonomiskt deppigt alltså att 85 procent av Sveriges bolag inte har jämställda styrelser.Från Dagens Industri.

Vad har det här med din organisation att göra? 
En hel del faktiskt.

Varför är det värt att veta? Att mäns våld mot kvinnor behöver stoppas är nog de flesta överens om. Men att det är möjligt genom att arbeta med organisationsförändringar och attityder i den egna organisationen är vi kanske inte helt vana vid att tänka. Att vi kan påverka toppen av pyramiden om vi jobbar med botten – och samtidigt nå organisatoriska vinster.

Från hyllan till golvet. De flesta har idag både jämställdhetspolicys och värdegrunder, men hur används de i vardagen? Känner era medarbetare till hur de ska hantera sexistiska skämt, ojämställt bemötande och jargonger? Utmanar ni rådande könsnormer genom er kommunikation? Tillämpar ni jämställt ledarskap på alla nivåer? Och gör era samarbetspartners det?

Mäns våld mot kvinnor är inte någon annans ansvar. Som samhällsaktörer kan vi tillsammans rasera våldspyramiden från botten.

Presenterat av Camilla Swahn.