CSN väljer Gullers Grupp

En majoritet av svenskarna har en relation till CSN. Myndighetens kommunikation behöver därför anpassas till människor i olika skeden av livet. När CSN under hösten upphandlade fullservicebyrå inom kommunikation föll valet på Gullers Grupp.

En grupp studenter sitter framför ett bord fyllt med papper

Centrala studiestödsnämnden, CSN, är en viktig myndighet med uppdraget att möjliggöra studier i livets alla skeden. Kommunikationen är bred och behöver rikta sig till många målgrupper samtidigt. CSN har därför under hösten upphandlat en ny fullservicebyrå.

I upphandlingen deltog tio byråer. Avtalet gäller strategisk kommunikation och PR, grafisk produktion samt foto. Efter en gedigen process föll valet på Gullers Grupp.

– CSN är en del av människors liv i alla viktiga skeden och deras kommunikation behöver informera och engagera men också motivera till att betala sina studielån. Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet att hjälpa myndigheten ta nya kliv gällande digital service och kommunikation som ger effekt för de miljoner svenskar som är kunder, säger Jonas Svedin, kundansvarig på Gullers Grupp.

Avtalet gäller till september 2022, med möjlighet till förlängning i maximalt två år.