De vinner Årets samhällsaktör 2019

Nu är det klart vilka, som av hundratals nominerade, vinner priserna i Årets samhällsaktör 2019. Priset delas ut av Gullers Grupp i samarbete med Veckans affärer och premierar samhällsaktörer i tre kategorier – hållbarhet, ledarskap och innovation. 

Vinnarna av Årets samhällsaktör visar upp sina priser på scen

Hållbarhet

Juryn har utsett White Arkiteker till vinnare.

Juryns motivering:

”White Arkitekter är verkliga samhällsbyggare. De skapar själva grunden för hållbara samhällen som ger andra möjlighet att agera i samma riktning. White Arkitekter går utanför de traditionella ramarna. De driver forskning om cirkulär arkitektur, skapar dialoger även med de som inte alltid är naturliga parter och involverar på det sättet fler. De delar sin kunskap med andra. White Arkitekter tar med sitt seriösa och inkluderande anslag ett långsiktigt ansvar för att bygga samhällen för nuvarande och framtida generationer.”

Ledarskap

Juryn har här valt Höj rösten politikerskola.

Juryns motivering:

”Höj Rösten politikerskola, för initiativet att skapa en grund för framtidens politiker att stå och höras på. I en tid av ökat politikerförakt ger Höj Rösten politikerskola ungdomar systemförståelse, verktyg för att navigera i ett allt mer komplext politiskt landskap och möjlighet att kanalisera sitt samhällsengagemang. Höj Rösten ger kommande generationer en plats i framtidens svenska demokrati.”

Innovation

I denna kategori har juryn valt Grace Health.

Juryns motivering:

”Grace Health, för sin chatbot som med hjälp av maskininlärning vill stödja kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i utvecklingsländer. Genom digital kommunikation skapas direktkontakt med kvinnor utan att hindras av traditionella strukturer. Därmed bidrar Grace Health till att både öka hälsan och ge kvinnor ökad kontroll. Ett exempel på hur ny teknik kan bidra till att motverka urgamla orättvisor.”

Fotograf: Pax Engström Nyström