De vinner Årets samhällsaktör 2022

Idag delades utmärkelsen Årets samhällsaktör 2022 ut. Tillsammans med Dagens industri prisar vi insatser i tre kategorier – hållbarhet, ledarskap och innovation.

De fyra vinnarna håller upp diplom och blommor och ser glada ut.

I år är det 10 års jubileum för priset Årets samhällsaktör som vi delar ut vars syfte är att lyfta fram insatser som går utöver det vanliga. En samhällsaktör definierar vi som en person eller organisation som ser bortom sin egen nytta, har påverkat systemet och haft en effekt på samhällsutvecklingen. Det kan vara en privat, offentlig eller ideell aktör.

Vi delar ut priset i samarbete i med Dagens industri. Allmänheten har nominerat kandidater och jurygrupper har valt ut tre finalister och en vinnare i de tre kategorierna – hållbarhet, ledarskap och innovation.

Priset delades ut på ett fullsatt event på Grand Hôtel i Stockholm där finalisterna presenterades och tre lyckliga vinnare utsågs. Utöver prisutdelningen hölls ett panelsamtal på temat Samhällsaktörers roll i en föränderlig och turbulent omvärld med Johan Norberg, författare, dokumentärfilmare och idéhistoriker, Ylva Wessén, VD på Folksam, och Hans Gennerud från Gullers Grupp. 

Hållbarhet

Juryn har valt Axfoundation till vinnare med motiveringen:
För att de med gedigna och banbrytande projekt skapar förutsättningar för omställning och hållbar utveckling i olika branscher. Med sin bredd av hållbarhetsinitiativ och samverkan med andra aktörer bidrar Axfoundation med ett helhetsperspektiv, med långsiktighet och som en systempåverkande kraft i Sveriges och globalt.

Priset togs emot av Maria Smith, Generalsekreterare och Alexandra Mörner, Styrelseordförande.

– Det känns otroligt och jag skulle säga att det vi är mest stolta över är de samarbeten vi har. Vi är stolta över att vi har 200 partners som vi aldrig skulle kunna genomföra våra lösningar utan.

Maria Smith, Generalsekreterare.

– Jag tror att vår systempåverkande kraft kommer från att vi börjar i något väldigt konkret och nära marken, och med siktet inställt på en transformativ förändring. När vi får ett helt system i förändring, det är då vi får gedigen långsiktighet.

Alexandra Mörner, styrelseordförande.

Jurygruppen för hållbarhet har bestått av:
Anders Blanck (Lif)
Sofia Edholm (Too Good To Go)
Mikael Salo (Dagens Industri)
Maria Grimberg (NCC) 

Ledarskap

I ledarskapskategorin föll juryns val på Cancerfonden.

Motiveringen är:
För sitt långsiktiga arbete med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete inom cancerfrågor. Cancerfondens arbete med information och påverkan har gjort dem till en viktig och naturlig del av den svenska vardagen, med ett märkbart avtryck på samhället.

Priset togs emot av Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare.

– Det känns otroligt hedrande. Det känns fantastiskt att vara här, och lite extra kul att vi är på Grand Hôtel eftersom Cancerfonden faktiskt grundades här 1950 av två personer som hade gemensamt att de båda hade drabbats och överlevt cancer.

Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare.

Jurygruppen för ledarskap har bestått av:
Peter Holmstedt (Styrelseordförande, Gullers Grupp)
Linda Vikström Nielsen (IKEA)
Karin Bååthe (Sandvik)
Jonas Jonsson(Dagens Industri)

Innovation

Priset för innovation tilldelas år 2022 Lifvs med nomineringen:
För sitt arbete med att tillgängliggöra obemannade livsmedelsbutiker i Sveriges glesbygd har Lifvs tagit sig an en av vår tids största samhällsutmaningar, utanförskap. Genom sitt innovativa arbete och engagemang bidrar Lifvs med ett starkt och viktigt demokratiskt perspektiv på denna globala utmaning.

Lifvs grundare Daniel Lundh tog emot priset.

– Apropå samhällspåverkande effekt så minns jag den första vintern när vi hade utvecklat våra butiker, då var vi osäkra på snön och ifall det skulle gå att öppna dörren in till butikerna. Vår lösning var att vi ställde dit en sopborste. Vi såg då att våra kunder faktiskt hjälpte varandra genom att ställa sig och sopa snön, något som jag inte tror att jag skulle se i en vanlig livsmedelsbutik.

Daniel Lundh, Grundare.

Juryn har bestått av: 
Anna Albinsson (Whispr Group) 
Robert Falck (Einride)
Ida Hansson Brusewitz (Dagens Industri)
Peter Dahlen (American Chamber of Commerce in Sweden)

Fotograf: Pax Engström Nyström.