Den interna och den externa kommunikationens symbios

Värt att veta är en återkommande omvärldsspaning från Gullers Grupp. Ha koll på det här idag – bli en bättre samhällsaktör imorgon.

Den inre och den yttre världens mönster hänger ihop. 
”Transparens mellan organisationer och dess omvärld” har länge varit ett rättesnöre i kommunikation, men vad betyder det egentligen? Det handlar om att se och förstå hur de inre och de yttre mönstren hänger ihop och att kunna hantera dessa samband. Ett sätt sambanden yttrar sig är att vi ser hur ett ökat tryck på 
organisationer att bekänna färg i sociala eller politiska frågor ofta kommer inifrån. Ett annat exempel är att aggressiva sätt att utrycka sig i sociala medier har börjat sprida sig till intranät. Även om de interna och externa kommunikationsstrukturerna finns kvar med sin delvis olika karaktäristika så samspelar de mycket nära med varandra. Från MIT Sloan Management Review.

Organisationen – det stora experimentet. 
Harvard Business Review har blickat bakåt och framåt kring ledarskap i samband medtidskriftens 100-årsjubileum i år. Ekonomiska teorier och andra modeller har historiskt varit sådant som ledare hållit i handen. Tittar vi framåt är bilden mer mångfacetterad och framstår som ett spännande experiment där vi ständigt testar, utvärderar och itererar vårt sätt att organisera oss och att utveckla och leda verksamhet. Från Harvard Business Review.

Forskningen om kommunikativa organisationer. 
I forskningsrapporten ”Synen på ledningens, chefers och medarbetares kommunikation” skriver Charlotte Simonsson om hur kommunikationsmönstren hänger ihop internt. Delrapport 4 har nu några år på nacken men visar vikten av att hantera helheten tydligt. Något som sedan dess bara blivit mer sant. Läs Delrapport 4 här.

Det räcker sällan att göra riktade eller

isolerade satsningar på till exempel första

linjens chefer, utan deras roll och kom-

munikation måste relateras till såväl

ledningen som medarbetarna.

Varför det är värt att veta.
I en rörig omvärld måste ledare börja närmast sig själva och få klarhet i den egna organisationens förutsättningarna att hantera utveckling, förändring och möjligheter till att vara både uthållig och uppfinningsrik. Det är förutsättningar för att experimentera. Samtidigt är världen utanför tydligt en faktor i 
varför det går som det går i din organisation. Du kan använda den yttre världen för att förstå den inre.

Kom in och blicka ut.
Ett första steg för att samla den inre och den yttre världen är att titta utanför den egna organisationen för stöd. Det är lättare att se mönstren i den inre och yttre kommunikationen för någon på utsidan. Vänd dig till någon med erfarenhet från liknande utmaningar och processer.

Presenterat av Susan Lorentzen