Finalisterna i Årets Samhällsaktör 2022

Jurygrupperna har sammanträtt och utsett finalisterna i Årets samhällsaktör 2022, priset vi delar ut tillsammans med Dagens industri. Den 22 november får vi veta vilka som vinner.

Anmäl dig till eventet här

Finalister hållbarhet

Svenska institutet för standarder (SIS)
För att de med sitt långtgående arbete med internationella standarder har satt agendan och lyft hållbarhetsfrågor i över 100 år. I samverkan med alla delar av samhället sätter Svenska institutet för standarder (SIS) agendan för, och är en naturlig del i, arbetet med samhällets hållbarhetsutmaningar i Sverige och globalt.

Axfoundation
För att de med gedigna och banbrytande projekt skapar förutsättningar för omställning och hållbar utveckling i olika branscher. Med sin bredd av hållbarhetsinitiativ och samverkan med andra aktörer bidrar Axfoundation med ett helhetsperspektiv, med långsiktighet och som en systempåverkande kraft i Sveriges och globalt.

Candela
För att de med sina tekniska lösningar är en nytänkande aktör i omställning till en fossilfri transportsektor inom sjöfart. Med sin bärplansteknik visar Candela att det går att förändra både fritids- och kommersiell båttrafik till det bättre när det kommer till utsläpp. 

Juryn har bestått av: 
Anders Blanck (Lif)
Sofia Edholm (Too Good To Go)
Mikael Salo (Dagens Industri)
Maria Grimberg (NCC)

Finalister ledarskap

Alkompis
För sitt viktiga arbete med att sprida nyheter och viktig samhällsinformation till arabisktalande i Sverige. I sitt arbete med informationsspridning är Alkompis en samhällsviktig aktör som verkar för att motarbeta desinformation och för att nå svårnådda samhällsgrupper. 

Cancerfonden
För sitt långsiktiga arbete med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete inom cancerfrågor. Cancerfondens arbete med information och påverkan har gjort dem till en viktig och naturlig del av den svenska vardagen, med ett märkbart avtryck på samhället.

Center mot våldsbejakande extremism
För att de med sina informationsinsatser om våldsbejakande extremism på ett konstruktivt sätt har bidragit till att sätta dessa frågor på agendan i Sverige. Center mot våldsbejakande extremism har genom sitt ledarskap medfört att denna komplexa och svåra fråga blir lättare att diskutera för det svenska folket.

Juryn har besått av: 
Peter Holmstedt (Styrelseordförande, Gullers Grupp)
Linda Vikström Nielsen (IKEA)
Karin Bååthe (Sandvik)
Jonas Jonsson (Dagens Industri)

Finalister innovation

H2 Green Steel 
För att de med sin innovativa teknik arbetar för att minska utsläpp inom stålindustrin. Genom sitt arbete har H2 Green Steel inte bara utvecklat en revolutionerande teknik, de har även påverkat synen på utsläpp inom stålindustrin och satt fossilfritt stål på kartan världen över. 

Lifvs
För sitt arbete med att tillgängliggöra obemannade livsmedelsbutiker i Sveriges glesbygd har Lifvs tagit sig an en av vår tids största samhällsutmaningar, utanförskap. Genom sitt innovativa arbete och engagemang bidrar Lifvs med ett starkt och viktigt demokratiskt perspektiv på denna globala utmaning.

Polarium
För deras teknik som bidrar med en lösning på en av de största utmaningarna med elförbrukning och övergången till förnyelsebara energikällor, förvaring av energi. Polariums batteriteknik möjliggör förvaring av energi vilket är en nyckel till att hantera framtidens energiutmaningar och bidrar till att samhällsviktiga funktioner som telecom alltid har tillgång till el. 

Juryn har bestått av: 
Anna Albinsson (Whispr Group) 
Robert Falck (Einride)
Ida Hansson Brusewitz (Dagens Industri)
Peter Dahlen (American Chamber of Commerce in Sweden)

Vilka som vinner får vi veta den 22 november.
Anmäl dig till eventet på: 
di.se/aretssamhallsaktor