Finalisterna i Årets Samhällsaktör 2023

Jurygrupperna har sammanträtt och utsett finalisterna i Årets samhällsaktör 2023, priset vi delar ut tillsammans med Dagens industri. Den 20 november får vi veta vilka som vinner.

finalister-årets-samhällsaktör-2023

Finalister hållbarhet

finalister-hållbarhet-årets-samhällsaktör-2023

Sustainergies – För att de under lång tid har arbetat ihärdigt med att rusta och rekrytera hållbarhetstalanger i nära samarbete med akademi, näringsliv och offentlig sektor. Genom Sustainergies har tusentals flygfärdiga studenter tagit plats i organisationer med behov av passionerad hållbarhetskompetens och därigenom säkerställs ett ungt ledarskap i den hållbara omställningen.

Läsfrämjarinstitutet – För att de genom sitt arbete ökar integrationen samt delaktigheten i samhället och därigenom skapar en mer robust plattform för hållbar utveckling. Läsfrämjarinstitutet förstår att språket är nyckeln till ökad integration och att det inte går att skapa en hållbar framtid om inte alla ges möjlighet att vara med.

Recoma – För att de, genom sin process där de skapar byggskivor av avfall, utgör en viktig pusselbit i det cirkulära ekosystemet. I takt med att Sverige växer byggs det allt mer – Recoma visar att det går att bygga för framtiden och samtidigt vara sparsam med jordens resurser.

Juryn har bestått av: 

Parul Sharma, tf generalsekreterare, Institutet Mot Mutor (jurygruppens ordförande)
Mats Stålnacke, head of sustainable purchasing, LKAB
Mikael Salo, hållbarhetsexpert, Di gruppen
Annika Jacobson, klimatgeneral, Stockholm stad

Finalister ledarskap

finalister-ledarskap-årets-samhällsaktör-2023

Försvarsmakten – För att de visar ett ledarskap som ingjuter trygghet, tillit och hopp i oroliga tider. Genom sin kommunikation synliggör de värden som frihet, tolerans och vår rätt att leva som vi vill. Myndigheten har också förmått förändras i takt med sin omvärld. Försvarsmakten fungerar som en stabil och positiv förebild i tider då det behövs som bäst.

Ung Företagsamhet – För att de hjälper unga att förstå hur företagsamhet fungerar i praktiken. De ger ungdomar möjlighet att pröva sina idéer under trygga former, samverka med olika aktörer samt leda sig själva och andra. Genom sin uthållighet, bredd och förmåga att samla såväl skola, som näringsliv och kommunledningar över hela Sverige har Ung företagsamhet stort genomslag och dokumenterad samhällspåverkande effekt.

Ukrainian Professional Support Center – För att de sedan våren 2022 axlat ett ledarskap för att hitta en lösning på två samhällsutmaningar: att integrera flyktingar från Ukraina i samhället och att avhjälpa kompetensbristen inom många branscher. Med innovativa metoder är Ukrainian Professional Support Center en vägvisare för hur civilsamhället kan ta hand om människor som kommer till Sverige av olika orsaker.

Juryn har bestått av: 

Peter Holmstedt, styrelseordförande Gullers Grupp (jurygruppens ordförande)
Britta Wallgren, vd, Capio
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare, Cancerfonden
Jonas Jonsson, redaktionschef Dagens industri

Finalister innovation

finalister-innovation-årets-samhällsaktör-2023

NOAQ Flood Protection – För att de inte bara tagit fram en innovativ produkt, utan även adresserat en kritisk aspekt av katastrofhantering. Genom sin enkla men ändå banbrytande lösning på ett alltmer akut problem – översvämningar, bidrar NOAQ Flood Protection med en viktiglösning på en växande global utmaning.

Yubico – För deras unika produkt och dess nödvändighet i en digitaliserad och föränderlig värld. Med sitt altruistiska Secure-It-Forward program visar de att teknologisk excellens och socialt ansvar går hand i hand. Yubicos innovation är en livlina för demokratin och människors sätt att vara.

Matsmart – För deras arbete med att påverka en allmänhetens syn på konsumtion och deras ambitiösa vision för att minska matsvinn. Genom deras innovativa lösning och i kommunikation agerar Matsmart ett föredöme och underlättar för konsumenten att göra hållbara val som påverkar och visar på konkreta effekt.

Juryn har bestått av: 

Douglas Roos, Entreprenör, arbetande styrelseordförande VO2 Cap Holding och styrelseledamot Gullers Grupp (jurygruppens ordförande)
Eva-Karin Gidlund, Head of alliance och innovation, NorthX Biologics
Ida Hansson Brusewitz, nyhetschef Dagens industri
Linda Nordlöf, Director Public Affairs Nordic, Gilead Sciences Sweden