Hållbarhetsexperten Rebecka Carlsson till Gullers Grupps styrelse

Gullers Grupp förstärker sin styrelse genom att välja in hållbarhetsexperten Rebecka Carlsson.

Rebecka Carlsson ler stort i ett mötesrum

Gullers Grupp är ett företag i utveckling. Man har de senaste åren haft kraftfull tillväxt och har nu siktet inställt på att de kommande åren ytterligare stärka och expandera sitt erbjudande. I ett sådant skede är företagets styrelse extra viktig och Gullers Grupp har nu breddat sin genom att välja in hållbarhetsexperten Rebecka Carlsson.

– Det känns intressant och viktigt. Konsultbranschens erbjudanden inom hållbarhet blir ju en hävstång för alla andra branschers omställning. Hållbarhet är en av de megatrender och affärsmässigt disruptiva krafter som kommer rita om affärslandskapet mer än nästan några andra under de kommande decennierna, säger Rebecka Carlsson.

Rebecka Carlsson är hållbarhetsentreprenör och affärsrådgivare. Hon är utbildad i exponentiella teknologier vid Singularity University på NASA samt i socialt entreprenörskap vid Stanford Graduate School of Business. Hon har medgrundat en handfull startups inom hållbarhetsområdet samt arbetat som politiskt sakkunnig till klimat- och miljöministern. Hon är idag VD för det hållbara affärsutvecklingsföretaget Heureka Ventures och författare till den nyligen lanserade boken Exponentiell klimatomställning.

– Hållbarhet i alla aspekter är nu en affärskritisk fråga för de allra flesta och ett område där vi som Sveriges ledande byrå för samhällsaktörer har ett ansvar för att leda utvecklingen. Rebecka Carlsson är en av de ledande experterna på hur man omsätter vision till handling och det blir viktigt både för oss som företag och för det erbjudande vi har till våra uppdragsgivare, säger Peter Holmstedt, styrelseordförande för Gullers Grupp.

För mer information:
Rebecka Carlsson, 070-736 39 62