I huvudet på ledande kommunikationschefer – och på din organisation

Välkommen till ännu en del i Gullers Grupps populära seminarier. Läs mer om detta seminarium och anmäl dig via länken längst ned i artikeln.

Frukostseminarium
Tisdag 4 oktober klockan 07.30–09.00
Convendum, Katarinavägen 15, Stockholm

Vår värld blir alltmer komplex. Osäkerheten är stor, och vi behöver alla utveckla vår förmåga att lyssna. Bara då kan vi förstå vad som händer och anpassa oss till en föränderlig verklighet. 

Vilka kommunikativa utmaningar har uppstått i pandemins kölvatten och hur påverkar de tillsammans med en osäker omvärld kultur och ledarskap? Jesper Falkheimer och Mats Heide, båda professorer vid Lunds universitet, delar med sig av insikter de fått av en trendstudie baserad på intervjuer med ledande kommunikationsdirektörer.

Under seminariet presenteras också Comvey – ett nytt mätverktyg som kartlägger din organisations förutsättningar för en öppen och ärlig kommunikation och ger en nulägesbild som grund för förändring och förbättring. Comvey bygger på forskning om kommunikativa organisationer utvecklat av Falkheimer och Heide samt docent Charlotte Simonsson och fil. dr Rickard Andersson vid Lunds universitet, och har nu vidaretvecklats tillsammans med Gullers Grupp.

Comvey tar tillvara era medarbetares egna tankar och idéer kring vad som kan förbättra er kommunikation och synliggör också vad det inte pratas om i organisationen – men som det kanske borde pratas om. Resultaten kan ge dig vägledning inför val av utvecklingsområden och prioritering av resurser.

Seminariet leds av Susan Lorentzen som utvecklar analystjänster på Gullers Grupp. Varmt välkommen!