KTH väljer Gullers Grupp

Ett av Sveriges ledande lärosäten, KTH, väljer Gullers Grupp som en leverantör av strategiska kommunikationstjänster.  

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för nya forskningsframsteg och kompetensutveckling inom viktiga branscher för Sveriges framtid

KTH har efter en omfattande process valt leverantörer av kommunikationstjänster för kommande år. Gullers Grupp får förtroendet att utföra tjänster inom strategisk och konceptuell kommunikation.

– KTH har både en stolt historia och en ljus framtid. Som byrå för samhällsaktörer är det verkligen värdefullt att få bidra till KTH:s kommunikation och deras uttalade ambition att arbeta för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar: klimatförändringar, framtidens energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för en snabbt växande, åldrande befolkning, säger Katarina Gentzel Sandberg, kundansvarig för KTH på Gullers Grupp.

KTH har tecknat avtal med fyra leverantörer (Gullers Grupp, OTW, Trickle och Blackbox) inom fyra områden: strategisk och konceptuell kommunikation, innehållskommunikation, digitala mediebyråtjänster och teknikstöd vid evenemang. Takvolymen för strategiska och konceptuella tjänster är 15 miljoner för hela avtalsperioden.

Avtalet gäller till 2024, med möjlighet till förlängning i maximalt två år.