Medarbetare

Meny
Stäng

Annika
Sjöberg

Annika Sjöberg

Annika är senior partner och ansvarig för alla upphandlingar på Gullers Grupp.
Hon arbetar också i olika kunduppdrag, ofta med frågor som gäller strategiska vägval i kommunikationsarbetet. Merparten av de kunder som Annika arbetar med finns inom offentlig och ideell sektor.

Annika har lång erfarenhet och särskild kompetens inom intern kommunikation, mätning och värdering av kommunikation och dess effekter.

Annika är är styrelseordförande i pr-byråernas branschorganisation PRECIS. Hon är också ledamot i branschrådet för Kommunikations- och PR-programmet vid Mittuniversitet samt i styrelsen för Mistra Environmental Communication vid SLU.

Hon har tidigare varit ledamot i Riksantikvarieämbetets insynsråd. Annika har varit adept i regeringens program Styrelsekraft, ett program som syftar till att fler kvinnor ska komma in i olika styrelser. Hon har utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap, pr, marknadsföring och journalistik.

Nästa medarbetare

Anton Hellberg