Annika Sjöberg

annika.sjoberg@gullers.se 070-306 07 28

Annika är senior partner på Gullers Grupp.
Annika arbetar ofta med frågor som gäller strategiska vägval i kommunikationsarbetet. Hon har lång erfarenhet och särskild kompetens inom intern kommunikation, mätning och värdering av kommunikation och dess effekter. Merparten av de kunder som Annika arbetar med finns inom offentlig och ideell sektor.

Hon har också omfattande erfarenhet av att arbeta med anbud i offentliga upphandlingar och var under en längre tid ansvarig för alla de anbud som Gullers Grupp lämnade till den offentliga sektorn.

Annika var fram till våren 2022 styrelseordförande i pr-byråernas branschorganisation PRECIS. Hon är ledamot i styrelsen för Mistra Environmental Communication vid SLU samt i Föreningen Anbudsprisets styrelse. Hon sitter i valberedningen för såväl Sveriges Kommunikatörers som PRECIS styrelse.

Hon har tidigare varit ledamot i Riksantikvarieämbetets insynsråd. Annika har vidare varit adept i regeringens program Styrelsekraft, ett program som syftar till att fler kvinnor ska komma in i olika styrelser. Hon har utbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap, pr, marknadsföring och journalistik.

Se alla medarbetare Medarbetare