Annsofie Nilsson

annsofie.nilsson@gullers.se 070-303 26 94

Annsofie är seniorkonsult med fokus på verksamhetsutveckling, process- och projektledning. Hon arbetar även med individuell rådgivning och ledningsstöd till chefer på olika nivåer. Hon har lång erfarenhet från och arbetar med en rad olika projekt, där social och organisatorisk arbetsmiljö, arbetssätt/metoder, flöden och ledning och styrning går som en röd tråd. Hon sätter ett stort värde i att arbeta nära verksamheten och vara delaktig i hela processen för en långsiktigt hållbar implementering.

Hon har 15 års erfarenhet från Region Norrbotten, där hon startade sin bana som chef för akutpsykiatrin, fortsatte som kognitiv terapeut inom primärvården och arbetade därefter med att samordna regionens kliniska forskning. Hon har arbetat som gymnasielärare och undervisat vid Ledarskapsprogrammet i tvärvetenskapliga kurser inom psykologi, sociologi och pedagogik.

Annsofie har en magisterexamen i psykologi med inriktning arbetsvetenskap samt en examen i kognitiv psykoterapi, steg 1.

Se alla medarbetare Medarbetare