Christer Pihlqvist

christer.pihlqvist@gullers.se 073-600 59 14

Christer Pihlqvist är seniorkonsult och rådgivare med särskild kunskap om utrikes födda målgrupper och kommunikation i områden med socioekonomiska utmaningar. Med en bakgrund från reklam- och undersökningsbranschen och en tidig insikt om att det behövs ökad inkludering i svensk kommunikation grundade Christer 2002 insikts-och kommunikationsbyrån KAPI. Under 20 års tid utvecklade byrån metoder med syfte att hjälpa företag och myndigheter att förbättra dialogen med utrikes födda personer i Sverige.

Han har bland annat utarbetat tillvägagångssätt att skaffa insikter om målgrupper som ofta inte finns representerade i breda undersökningar, opinionsmätningar och studier, däribland invånare med annat modersmål än svenska. Han har även byggt upp ett unikt nationellt nätverk av ambassadörer som har kontinuerlig kontakt med utrikes födda målgrupper. Christer är också en van föreläsare inom områden som Sveriges språkliga och kulturella mångfald och inkluderande kommunikation.

På KAPI ansvarade Christer för kunduppdrag både inom privat och offentlig sektor. Christer är samhällsvetare och utbildad inom försäljning- och marknadsföring.

Se alla medarbetare Medarbetare