Frida Lindström

frida.lindstrom@gullers.se 072-589 64 94

Frida Lindström är senioranalytiker och kommunikationsstrateg.

Hon är expert på jämlik kommunikation och social hållbarhet. Frida har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som mångfald, intersektionalitet, jämställdhet, normkritik och tillgänglighet. Hon drivs av att skapa undersökningar som lyfter målgruppens röst samt kommunikation som ger alla i samhället möjlighet av att ta del av det offentliga samtalet.

Fridas erfarenhet är värdefull i allt från granskningar och analyser till kommunikationsstrategier och verksamhetsutveckling. Hon har god kunskap om social utsatthet, målgrupper som vanligtvis är svåra att nå med undersökningar och kommunikation samt en god förmåga att snabbt etablera förtroende för en givande dialog.

Frida har en masterexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap. Hon har även läst fördjupande kurser inom social mobilisering, social hållbarhet samt feministiska perspektiv på krisberedskap och krishantering.

Se alla medarbetare Medarbetare