Gertrud Widenmeyer

gertrud.widenmeyer@gullers.se 076-322 33 32

Gertrud Widenmeyer är seniorkonsult med lång erfarenhet av strategisk kommunikation, utredning och marknadsanalys. Kunder är framförallt industriföretag och offentlig sektor. Gertrud har stor vana av projektkommunikation och uppdragen omfattar ofta opinionsbildning och att tillgängliggöra komplicerad information.

Gertrud Widenmeyer har en bakgrund som kommunikationsansvarig på danska Søfartsstyrelsen, projektledare på Sjöfartsverket och regionchef på Svenskt Marintekniskt Forum. De senaste åren har Gertrud Widenmeyer synliggjort den svenska marintekniska industrins möjligheter i en svensk exportstrategi. Hon har även starkt bidragit till att samla sjöfartsnäringen kring mångfaldsfrågor. Hon kommer närmast från konsultroll på public affairs-byrån New Republic.

Gertrud Widenmeyer är utbildad inom internationell marknadsföring vid Handelshögskolan i Göteborg samt diplomerad projektledare inom PRINCEII. Gertrud sitter i styrelsen för den svenska grenen av organisationen Women’s International Shipping and Trading Association, WISTA Sweden.

Se alla medarbetare Medarbetare