Hanna Boglind

hanna.boglind@gullers.se 073-644 45 12

Hanna är producent på Gullers Grupp. Utöver att innehållsligt leda och producera reportagefilm, dokumentärer, framtidsspaningar, skrifter och webbaserade utbildningar arbetar Hanna med konceptutveckling och analys. Oftast handlar uppdragen om att ge kunder stöd från strategi till färdig produktion. Hon har till exempel genom e-learning om autism hjälpt Stockholms läns landsting att erbjuda habilitering över internet.

Hanna utvecklar, producerar och leder även utbildningar, förstudier och projekt inom t ex medarbetardriven innovation, autism, äldreomsorg och e-hälsa.

Tidigare arbetsgivare är produktionsbolaget Klarsyn, B-Reel och Volvo Cars, där hon arbetade med medierelationer, miljökommunikation och CSR. Hanna har också varit redaktör och redaktionschef för flera tv-produktioner för SVT/UR, ZTV och TV8.

Hanna har examen i sociologi och medie-och kommunikationsvetenskap från Göteborg universitet och har även studerat litteraturvetenskap.

Se alla medarbetare Medarbetare