Hans Gennerud

hans.gennerud@gullers.se 073-316 09 72

Hans är ordförande för Gullers Grupps partnerkollegium, den grupp av medarbetare som äger företaget. Han har i den egenskapen ett ansvar för förvärv.

Hans är också seniorkonsult och arbetar såväl som rådgivare som med genomförande av ett brett spektrum av kommunikationsaktiviteter för kunder inom både privat och offentlig sektor. Han är en ofta anlitad föreläsare.

Hans har tidigare varit vd för Gullers Grupp och ordförande i PRECIS, branschföreningen för PR-företag. Han har även anlitats som expert i Högskoleverkets nationella utvärdering av medie- och kommunikationsutbildningar. Hans är medlem av advisory board för utbildningen i strategisk kommunikation vid Lunds Universitet.

Hans har examina från Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Berghs.

Se alla medarbetare Medarbetare