Idah Emteryd

idah.emteryd@gullers.se 072-083 99 73

Idah Emteryd är PR-konsult på Gullers grupp. Hon studerade tidigare programmet Public relations på yrkeshögskolan Berghs School of Communication. 

Under utbildningen hade hon rollen som studentrepresentant i ledningsgruppen för programmen Public Relations och Strategisk kommunikation. I ledningsgruppens arbete ingick bland annat att forma utbildningen så att den passar de efterfrågade kompetensbehoven på arbetsmarknaden. Idah praktiserade även på en byrå där hon arbetade med textproduktion i from av pressmeddelanden, omvärldsanalyser och framtagandet av kreativa idéer och koncept. 

Hon drivs av kommunikation som bidrar till framgång för både kunden och samhället.
Idah har tidigare arbetslivserfarenhet inom servicebranschen och har ett stort intresse för samhällsfrågor, kvinnors rättigheter, hållbarhet och populärkultur.

Se alla medarbetare Medarbetare