Idah Emteryd

idah.emteryd@gullers.se 072-083 99 73

Idah Emteryd är en erfaren PR-konsult på Gullers Grupp med bakgrund inom strategisk kommunikation. Med en examen från Berghs School of Communication och engagemang som studentrepresentant i ledningsgruppen för programmen Public Relations och Strategisk kommunikation har hon utvecklat expertis inom att skapa och implementera effektiva kommunikationsstrategier.

I sina uppdrag fokuserar Idah särskilt på områden som föryngring och flerkanalsmarknadsföring. Hon behärskar både traditionell PR och moderna tillvägagångssätt, inklusive sociala medier, influencermarketing och kampanjer som kopplar samman populärkultur inom olika kontexter.

Idahs erfarenhet ligger i att initiera och arbeta i projekt som stärker varumärken och engagerar olika målgrupper, särskilt genom att hantera varumärken ur ett samhällsperspektiv.

Se alla medarbetare Medarbetare