Katarina Gentzel Sandberg

katarina.gentzel@gullers.se 070-894 94 17

Katarina har arbetat med strategisk kommunikationsutveckling de senaste 25 åren i en mängd roller och branscher, främst i idéburen och offentlig sektor och för större statliga aktörer. Katarinas uppdrag handlar nästan uteslutande om strategisk rådgivning i kommunikationsfrågor, om kommunikationsutveckling, förändringskommunikation och ledningskommunikation.

Katarina är en ofta anlitad föreläsare och undervisar i kommunikation i vitt skilda sammanhang, både skräddarsytt för enskilda uppdragsgivare och på olika kommunikationsutbildningar. Deltagare är ofta chefer och nyckelpersoner på ledande befattningar. Katarina arbetar också ofta som moderator och undervisar både i muntlig framställning, moderatorteknik och facilitering.

Hösten 2017 släppte Katarina tillsammans med professor Jesper Falkheimer boken ”NU – strategisk improvisation för effektiv kommunikation”. Våren 2019 kom uppföljaren på samma tema, men nu med fokus ledarskap: NU – strategisk improvisation – ledarskap för samhällsaktörer.

Katarina är kommunikatör med en fil. kand från Informationslinjen vid Högskolan i Örebro. Hon har också en examen från Institutet för Högre Kommunikations- och reklamutbildning vid Stockholms universitet/IHR, där hon under ett år fördjupade sina kunskaper i kommunikation och marknadsföring. Under tiden på Gullers Grupp har hon genomfört Handelshögskolan/Sveriges kommunikatörers utbildning ”Communication Executive Program”.

Se alla medarbetare Medarbetare