Kristy Delisle Milton

kristy.delisle@gullers.se 073-600 91 99

Kristy är partner och senior kommunikationsrådgivare på Gullers Grupp sedan 12 år. Hon arbetar framför allt med uppdragsgivare inom offentlig sektor, ofta inom hälso- och sjukvårdsområdet. Kristy har stor erfarenhet av strategi- och analysarbete. Hon har också lett många komplexa och långsiktiga projekt med många intressenter och delar inom offentlig sektor.

Innan hon kom till Gullers Grupp arbetade Kristy på regeringskansliet med statliga utredningar (Hiv/aids-utredningen och Nationell psykiatrisamordning) och som ämnessakkunnig på Socialdepartementet.

Kristy har en master i statsvetenskap från Södertörns högskola, samt en magister i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet. Hon har även läst medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet samt reklam och marknadsföring vid Lancaster University i Storbritannien. Kristy har både engelska och svenska som modersmål.

Se alla medarbetare Medarbetare