Maria Collings

maria.collings@gullers.se 070-583 43 91

Maria är seniorkonsult inom hållbar utveckling med särskild expertis inom hållbarhetskommunikation, social hållbarhet och hållbart mode, med bas i Malmö. Hon anlitas ofta i rollen som hållbarhetsstrateg, projektledare, strategisk hållbarhetskommunikatör, samt föreläsare/utbildare inom hållbar utveckling.

Hon är en mångårigt erfaren kommunikatör med bred kompetens inom området hållbar utveckling. Hon skapar ett strategiskt och konceptuellt innehåll och story inom hållbar utveckling som stärker affär och varumärke. Maria är expert på att analysera och tillgängliggöra komplexitet och tar fram transparent, tillgängligt och trovärdigt innehåll som tål att granskas

Maria kommer senast från The Tardigrades, en hållbarhetsbyrå som hon grundade tillsammans med Anna Landeborg. The Tardigrades lotsade organisationer i att utveckla framtidsrelevans och stärka sin affär genom hållbar utveckling – den gröna och ansvarsfulla omställningen.

Hon har tidigare arbetat på Mötesplats Social Innovation (MSI) vid Malmö universitet med bland annat ansvar för den strategiska kommunikationen. Hon har även varit verksamhetsledare för Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) vid Malmö universitet och har tidigare projektlett strategiska hållbarhetssatsningar inom offentlig förvaltning och idéburen sektor. Hon har också särskild expertis inom området hållbart mode och den textila klädindustrin. Maria har en kandidatexamen i miljövetenskap – människa, miljö, samhälle från Malmö universitet.

Se alla medarbetare Medarbetare