Marina Ljungström

Marina.ljungstrom@gullers.se 070-372 36 46

Marina är seniorkonsult som har stor erfarenhet av att arbeta med kommunala/regionala utvecklingsfrågor och förändringsledning. Bland tidigare kunder återfinns främst kommuner, kommunala bolag och regioner, även bolag inom privat sektor.

Marina kommer närmast från metodbyrån Sigmar där hon axlade rollen som VD. Hon har en bakgrund som affärsutvecklare på inkubatorn Go Business som stöttar entreprenörer inom kulturella och kreativa näringar. Marina har också en koppling till Luleå Tekniska universitet, LTU, där hon undervisat i tjänstedesign. Hon tror på inkluderande, användardrivna processer för att skapa långsiktig hållbar förändring.

Marina har en kandidatexamen från institutionen Konst, kommunikation och lärande vid Luleå tekniska universitet.

Se alla medarbetare Medarbetare