Mathilda Björk

mathilda.bjork@gullers.se 072-450 60 97

Mathilda har jobbat på Gullers Grupp sedan hösten 2017. Tidigare har Mathilda praktiserat på Sociala resursförvaltningen i Malmö stad där hon främst arbetat med jämställdhetsfrågor. Inom området för jämställdhet har Mathilda genomfört analyser och upprättat workshops för att sprida kunskap om ämnet. Kopplat till sin utbildning genomförde Mathilda ett arbete tillsammans med IKEAs globala kontor för kompetensutveckling.

Mathilda har en kandidatexamen i beteendevetenskap med psykologisk inriktning. Intresset för hur människor fungerar är givetvis stort och därför är undersökningar och analyser särskilt intressant i arbetet. Den psykologiska kunskapen grundar sig främst i organisationspsykologi. Förutom studier på Lunds universitet har Mathilda även studerat marknadsföring på Long Island University i New York.

Se alla medarbetare Medarbetare