Moa-Linn Nenzén

moa-linn.nenzen@gullers.se 076-181 81 33

Moa-Linn är senior kreatör med förstärkt fokus på inkluderande och normmedveten kommunikation. Sedan 2011 har Moa-Linn arbetat med att nå målgrupper som andra har svårt att nå och att tillgängliggöra information för fler, ofta genom riktad kommunikation till utrikes födda målgrupper och boende i socioekonomiskt utsatta områden. I rollen ingår bland annat rådgivning, copy på lätt svenska och för översättningar och olika sorters av insiktsaktiviteter och målgruppsinvolvering.

Moa-Linn var tidigare delägare på insikts-och kommunikationsbyrån KAPI, där arbetade hon både med samhällsinformation och kommersiella kunder.

Moa-Linn har en utbildning inom internationell marknadsföring och försäljning och har studerat till copywriter på Berghs.

Se alla medarbetare Medarbetare