Moa Lisa Lindholm

moa.lindholm@gullers.se 070-996 30 49

Moa är projektledare med särskild kompetens inom klarspråk och lätt svenska, inkludering och normkritiska perspektiv samt unga målgrupper.

Hon kommer närmast från KAPI, en insikts- och kommunikationsbyrå med fokus på målgrupper som andra har svårt att nå, främst utrikes födda personer och olika språkgrupper i Sverige. Där ansvarade hon för innehållsproduktion, bland annat av utbildningsmaterial för sfi, och kvalitativa intervjustudier. Innan det arbetade Moa under 15 år redaktionellt på Inera, med webbplatserna UMO och Youmo som fokuserar på SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter), jämlikhet, diskriminering, psykisk hälsa, ANDT, heder med mera. Hon har även föreläst om inkluderande kommunikation och språkfrågor.

Moa är utbildad i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet och har i sin utbildning även genusvetenskap, normkritisk pedagogik, lingvistik och språkriktighet i modern svenska.

Se alla medarbetare Medarbetare