Medarbetare

Meny
Stäng

Susan
Lorentzen

Susan Lorentzen

Susan är ansvarig för leveranser vid Gullers Grupps kontor i Göteborg.

Hon är också kommunikationsrådgivare. Susan har specialkompetens inom undersökningsmetodik med fokus på innovativa och flexibla mätmodeller. Hon jobbar mycket med frågor kring hur man genom en gedigen analys kan maximera nyttan av kommunikationsinsatser.

Susan har bred erfarenhet från att leda stora kommunikationsprojekt i såväl offentlig som privat sektor och är en uppskattad processledare och utbildare.

Susan har en magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och en kandidatexamen i informationsvetenskap från Växjö Universitet. Hon är även utbildad inom psykologi, content management samt statistisk bearbetning.

Nästa medarbetare

Susanna Killander