Susan Lorentzen

susan.lorentzen@gullers.se 070-617 65 39

Susans specialkompetens är utformande av innovativa, skräddarsydda och flexibla mätmodeller. Hon har lång erfarenhet av att leda stora projekt, ofta med fokus på varumärkesfrågor, i såväl offentlig som privat sektor kopplat till exemplevis samhällsutveckling och life science. Genom hennes förmåga att överblicka, omformulera och pedagogiskt visualisera stora mängder information fungerar Susan ofta som stöd i insiktsbaserat beslutsfattande. Hon är också en uppskattad processledare och utbildare bland annat inom dataförståelse, metodik och insiktsbaserat arbete.

Susan har en dubbelexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och informationssystemvetenskap. Hon är även utbildad inom statistisk bearbetning, psykologi och etiska frågor kopplat till ny teknik.

Se alla medarbetare Medarbetare