Medarbetare

Meny
Stäng

Susan
Lorentzen

Susan Lorentzen

Susan är byråledare för Gullers Grupps kontor i Göteborg.

Susans specialkompetens är undersökningsmetodik. Hennes fokusområden är innovativa, flexibla mätmodeller och att mäta effekt av kommunikation.
Hon har lång erfarenhet av att leda stora kommunikationsprojekt i såväl offentlig som privat sektor och är en uppskattad processledare och utbildare.

Susan har en dubbelexamen i medie- och kommunikationsvetenskap och informationsvetenskap. Hon är även utbildad inom statistisk bearbetning och psykologi.

Nästa medarbetare

Susanna Killander