Ted Dutina

ted.dutina@gullers.se 070-052 06 78

Ted är projektledare med särskild kompetens inom reklamproduktion och mediastrategi för att nå ut till den utrikes födda målgruppen i Sverige. Ted har bred erfarenhet av att producera och driva kampanjer inom såväl offentlig som privat sektor och har tidigare en bakgrund från Telecom, fastighet, försäkring och reklambranschen med roller inom projektledning och kommunikation. Han drivs av den kreativa processen i att skapa bra idéer som grund för att skapa effektfull kommunikation.

Ted har en examen från Berghs School of Communication samt kurser i lean production, reklam, retorik och filmvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Se alla medarbetare Medarbetare