Ulf Dahlqvist

ulf.dahlqvist@gullers.se 070-730 16 65

Ulf är styrelseledamot och en av företagets huvudägare.

Han har sin bakgrund i researchbranschen där han ägt och drivit flera företag. Ulf har suttit i ett antal styrelser inom näringslivet, föreningslivet och offentlig sektor. Han har under de knappt 20 år han arbetat på Gullers grupp haft flera olika roller; VD, administrativt ansvarig för företagets interna arbete – personal och ekonomi, samt även senior konsult. Han har skrivit flera böcker inom kommunikationsområdet, bl a om kommunikationsstrategi, reklam och pr-effekter samt varumärken.

Ulf har en civilekonomexamen från Uppsala universitet.

Se alla medarbetare Medarbetare