Ny studie: Pandemin har inte ändrat svenskarnas värderingar

Många saknar arbetsplatsens gemenskap när pandemin tvingar fram hemarbete. Fler oroar sig också för arbetslöshet. Men trots att världen runtomkring skakar håller svenskarna fast vid sina grundläggande värderingar. Det visar en extramätning av Sverigestudien som presenteras idag.

En man sitter i ett fönster och tittar ut över ett samhälle

Sverigestudien görs vartannat år av Sveriges kommuner & regioner, Vergenta och Gullers Grupp. Den mäter svenskarnas värderingar – av sig själva, av arbetsplatsen och av samhället i stort. Årets mätning genomfördes i februari, precis innan coronapandemin drabbade världen. För att kunna se om och i sådana fall hur en samhällskris av denna omfattande karaktär påverkar värderingar har en extramätning genomförts.

– I sex månader har vi levt med en global pandemi som helt ändrat vårt sätt att leva och arbeta. Hemmajobb, social distansering, oro för sjukdom och en ekonomisk kris som slagit hårt särskilt mot viktiga branscher gör att vi upplever att allt är annorlunda. Men vår mätning visar att svenskarna trots detta håller fast vid sina grundläggande värderingar, säger Stefan Kraft, konsult på Gullers Grupp.

Några förändringar går att utläsa i studien.

Relationer blir viktigare.
Fler anger familjen som det viktigaste för sin egen personliga grund. Även egenskaper som medkänsla och anpassningsbarhet ökar.

Många saknar arbetsplatsens gemenskap.
Hemarbetet har fått konsekvensen att fler väljer ord som lagarbete och samarbete för hur ens ideala arbetsplats ser ut. Man längtar efter en gemensam vision, som man upplever går förlorad när det fysiska sammanhanget byts mot ett digitalt.

– Det är förstås ett bra betyg för många arbetsplatser att medarbetarna saknar den, men samtidigt visar detta att många arbetsgivare skulle behöva göra mer för att inte tappa engagemang, samhörighet och riktning nu när vi inte kan jobba som vi är vana. Det finns mycket att göra med ledarskap, kommunikation och teknik. Krisen är långt ifrån över så nu är det läge att växla upp, säger Sandra Zätterström, konsult på Vergenta och projektledare för Sverigestudien.

I undersökningen får deltagarna också svara på frågor om sin kommun. Här är resultatet lika stabilt som för samhället i stort. När det gäller önskade värderingar är det samma tio ord som hamnar i topp både före och mitt i pandemin.

– Återigen finns de största skillnaderna i beskrivningen av nuläget. Arbetslöshet är ett ord som väljs av betydligt fler i september än i februari och det kommer dessutom in på topp 10, säger Christine Feuk, projektledare på Sveriges kommuner & regioner.

För mer information:
Sandra Zätterström, projektledare för Sverigestudien, Vergenta, 0708-43 90 88

De fullständiga resultaten samt ytterligare information finns på www.sverigestudien.se

Om Sverigestudien
September månads mätning genomfördes mellan den 2 och 17 september. Enkäten skickas till ett ”Sverige i miniatyr”, det vill säga en statistiskt säkerställd fördelning av människor bosatta i Sverige. Totalt deltog 2 000 personer i undersökningen. Sverigestudien genomförs med Barret Analytics, en mätmetod som utvecklats av Barrett Values Centre.