Ojämlik hälsa tiger inte still

Värt att veta är en återkommande omvärldsspaning från Gullers Grupp. Ha koll på det här idag – bli en bättre samhällsaktör imorgon.

Pandemin avslöjar den ojämlika hälsan. När WHO lanserade sin årslånga kampanj på Världshälsodagen, stod det klart att det aldrig varit så skarpa skillnader i hälsa i samhället och i världen. I kölvattnet av pandemin ser man att hälsa och sjukdom följer ett tydligt mönster – ju lägre en persons socioekonomiska ställning är desto sämre är hens chanser för god hälsa. Exempelvis i Londons tunnelbanesystem, representerar varje stopp österut från Westminster, en förväntad förkortad livslängd på nästan ett år. Från WHO.

Ojämställd hälsa. En rapport från Jämställdhetsmyndigheten visar att skillnader mellan kvinnor och mäns hälsa fortfarande är påtagliga. Och detta kan i sin förlängning påverka viljan att söka hjälp hos sjukvården och även i slutändan vårdens kvalitet. Bland annat fokuserar kartläggningen på områden kring att kvinnor i högre utsträckning är frånvarande från arbetet på grund av ohälsa än män, både totalt och i olika åldersgrupper. Och att män bland annat har högre dödlighet än kvinnor i icke smittsamma sjukdomar, såsom hjärtkärlsjukdomar och cancer. Från Jämställdhetsmyndigheten.

EUs ”Gröna Pass” väcker känslor av ojämlikhet. Europeiska kommissionen har klubbat förslaget om ett digitalt grönt certifikat som ska underlätta säker och fri rörlighet under covid-19-pandemin och ska börja användas i hela EU den 26 juni 2021. Intyget blir ett bevis på att en person är vaccinerad mot covid-19, har fått ett negativt testresultat eller har tillfrisknat från covid-19. Förslaget väcker dock flera frågor än pandemin sig själv – det upprör, delar och förenar; ställer frågor om integritet, vaccinets effekt, jämställdhet och till antikroppar. Från Europeiska kommissionen.

Frågor om hälsa förenar, men svaren söndrar

Varför är det värt att veta? Att tillsammans “råda bot” på pandemin kan visa sig vara början på en ny global pakt som hanterar fattigdom och hälsoskillnader, satsar på hälsa och välbefinnande, främjar rättvis fördelning av våra resurser, och inte minst vänder negativa klimatförändringar.

För samhällsaktören är möjligheten här och nu. Globala kriser kan bereda vägen för positiva förändringar, men det kräver att ansvarsfulla aktörer kliver fram. Nya normer kring hälsa, större jämställdhet och social rättvisa kommer att ändra förutsättningarna i samhället och på marknaden, men också ligga till grund för när konsumenter väljer väg. Den som på riktigt ser sin roll i den ojämlika hälsan kan och bör ta initiativet för att vara en kraft som tar samhället i rätt riktning. Vet du var din organisation står idag? Vet du vad andra har för förväntningar på er? Tig inte still! 

Presenterat av Lina Andrén