Olle Sarri och Veronica Carlsten i trafiksäker satsning

Om alla håller fartgränserna skulle hundra liv om året kunna räddas. För att sprida kunskap och slå hål på myter om trafiksäkerhet lanserar Trafikverket en ”miniserie” med skådespelarna Olle Sarri och Veronica Carlsten.

Olle Sarri och Veronica Carlsten sitter tillsammans i en bil

Ett av Trafikverkets huvuduppdrag är att arbeta med trafiksäkerhet för att nå Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas i trafiken. En del i arbetet är att genom kommunikation sprida kunskap och få förståelse för säkra beteenden i trafiken.

– Vi vet att hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Ju högre hastighet du har om du krockar, desto allvarligare konsekvenser helt enkelt. Samtidigt sprids många myter, inte minst på sociala medier, kring trafiksäkerhet. Genom att lyfta fakta på ett lättsamt sätt hoppas vi nå ut brett. De val du gör som trafikant kan göra stor skillnad – till och med rädda liv, säger Jessica Dahlin, kommunikationsstrateg på Trafikverket.

Trafikverket genomför därför en kommunikationssatsning för att sprida kunskap och få fler att varva ner på vägarna, detta genom att låta skådespelarna Olle Sarri och Veronica Carlsten ta sig an myter kring trafiksäkerhet i en serie korta filmer. Varje film avslutas med ett viktigt budskap. En sak som är säker och som slår hål på tokigheter som lyfts i filmens dialog.  Den som vill veta mer kan klicka sig vidare till lättfakta på Trafikverkets hemsida.

Kommunikationssatsningen ”Är det verkligen säkert?” är framtagen i samarbete med Gullers Grupp och består bland annat av en rad filmer. Samtliga utspelar sig i en bilkupé där den pratglade Sarri bombarderar den eftertänksamma Carlsten med absurda teorier om hur man kör säkert och hållbart.

– Det här är en fråga som är på blodigt allvar, men genom att använda humor hoppas vi kunna fånga uppmärksamhet och få fler att tänka till och visa omtanke i trafiken, säger Anders Bothén, projektledare på Gullers Grupp.

Kampanjen kommer att synas på Facebook, Instagram och Youtube med start den 8 november.
Filmerna finns på: https://www.youtube.com/playlist?list=PLCYiAAOUWtV-gPa-YLw0kfkPofWu84lFa

Arbetsgrupp

Trafikverket
Kommunikationsstrateg: Jessica Dahlin
Kommunikationsansvarig: Karin Ulén

Gullers Grupp
Kreativt ansvarig: Jerker Belvert
Art Director: Åsa Staffansson
Copywriter: Martin Ericson
Producent/Regi: Pelle Helmstein
Produktionsledning: Lisa Hammarstrand och Sigrid Carping
Grafisk formgivare: Jonatan Belvert och Anette Söderberg
Kundteam: Anders Bothén (projektledare) och Annika Sjöberg (kundansvarig)