Skydd för integritet öppnar för innovation

Värt att veta är en återkommande omvärldsspaning från Gullers Grupp. Ha koll på det här idag – bli en bättre samhällsaktör imorgon.

Bryssel går i databräschen. EU fortsätter sin offensiv för att stärka integritetsskyddet och reglera techbolagens allt växande inflytande. Efter GDPR och Schrems II riktar Bryssel nu blickarna mot två nya lagförslag, som båda kommer att påverka våra digitala mötesplatser och tjänster. Med ”Digital Services Act” och ”Digital Markets Act” vill EU knyta ihop integritet, rättvisa, tillväxt och innovation och verka för ett mer demokratiskt internet. Åsikterna om kvaliteten på förslagen varierar, men tydligt är att de för oss allt närmare en gemensam definition av värdet på vår personliga data. Från Europakommissionens webbplats.

Integritetsfrågan i fokus. På årets upplaga av techkonferensen SXSW i Austin (fast i år förstås helt digital) var framtiden för integritetsskyddet också en av de stora huvudfrågorna. Men istället för att som vanligt ställas mot yttrandefrihet och den kreativa friheten för fortsatt teknikutveckling rådde konsensus i att hitta en väg framåt som stärker våra digitala mänskliga rättigheter. EU-kommissionens Margrete Vestager samtalade med Tristan Harris (Center for Humane Technology) och amerikanska senatorn Amy Klobuchar om vår relation till techjättar och staters reglering: hur ska ett nytt socialt kontrakt se ut för “Big Tech” i Europa och USA? Från Austin-American Statesman.

En ny reglering, en ny produkt. Den ökade regleringen av integritetshotande teknik är både en följd av och en orsak till konsumenters förändrade inställning till integritetsskydd. Techjättar som Apple och Google är inte sena att anpassa sina erbjudanden till mer krävande konsumenter. Istället för att spåra och övervaka hemmet med hjälp av kameror använder nya Google Nest Hub radarteknik, vilket är tänkt att upplevas som mindre integritetskränkande men ändå uppnå samma resultat: ett smart och uppkopplat hem skyddat från objudna gäster. Oavsett om de objudna gästerna är inbrottstjuvar eller övervakande företag. Från Digital Trends.

Tech kommer regleras hårdare.
Med det kommer utmaningar för alla aktörer, men också nya möjligheter.

Varför det är värt att veta. I kölvattnet av regleringar, dataläckor och ökad oro hos användare växer en filosofi kring dataminimalism fram där verksamheter endast samlar den nödvändiga data de behöver för att kunna fungera, innovera och fatta beslut. ”Privacy by design” och ”minimum viable data” är del av en framväxande terminologi där frågor kring dataetik och “data governance” nu blir centrala i utvecklingen av digitala tjänster hos såväl techbolag som samhällsbärande myndigheter.

Från anpassad till ambassadör. Med dataminimalism ökar behovet av att vara en medspelare snarare än en ensam aktör i ekosystemet av digitala tjänster som växer fram kring medborgare och konsumenter. Istället ökar behovet av datautbyten med användare och mellan andra aktörer där blockkedjeteknik, öppna API:er och AI gör att tidigare barriärer för att dela data försvinner. Data är verksamheters mest värdefulla tillgång men utan en ekosystem-strategi för hur man ska samarbeta kring data faller verksamheter kort. Vilken är den minsta data du behöver för att kunna fatta ett effektivt beslut? Och är mindre data rent av förenat med lägre kostnader, minskad risk för säkerhetsbrister, snabbare analys och ökad innovationtakt? Att vara en ambassadör för etisk användning av data blir en möjlighet för verksamheter att skilja sig från andra, bygga förtroende hos användare och leda utvecklingen istället för ständiga anpassningar. Fler regleringar är nämligen att vänta.

Presenterat av Andreas Killander