Ständig förändring kräver superkraft

Värt att veta är en återkommande omvärldsspaning från Gullers Grupp. Ha koll på det här idag – bli en bättre samhällsaktör imorgon.

Superkrafter för förändring. Människor reagerar olika när de möter förändring. Till viss del beror det på vad de fick lära sig när de växte upp. Betydde nya situationer osäkerhet och fara? Eller var de förknippade med nyfikenhet och upptäckarlust? Vår förmåga att vara bekväma med osäkerhet är en förutsättning för att frigöra den kreativitet som krävs för att hantera en föränderlig värld. Vi behöver superkrafter. Vi måste kunna sakta farten för att se vad som verkligen pågår. Och vi måste våga gå vilse i förändringens landskap för att hitta vår egen väg och göra de riktigt intressanta upptäckterna. Det är några exempel vi får ta del av i den nyutkomna boken Flux: 8 Superpowers for Thriving in Constant ChangeFrån Next Big Idea Club.

Från uthärda till utveckla. John Kotter har länge forskat om hur man i tider av förändring skapar agila och anpassningsbara organisationer. Han lägger nu allt större fokus på att studera individens sätt att hantera förändring och hämtar inspiration från neuropsykologin. Människor motsätter sig förändring, men drivs samtidigt av nyfikenhet. Evolutionen har gett oss två mycket olika system för att hantera osäkerhet. Det ena aktiveras när vi upplever hot och leder till rädsla, oro och stress. Det andra aktiveras när vi ser möjligheter och ger oss glädje, entusiasm och passion. För att möta förändring behöver vi undanröja onödig osäkerhet och lyfta fram möjligheterna. Då skapar förändringen engagemang, initiativ och samarbete. Från Harvard Business Review.

Inre utveckling för att förverkliga mål. Medarbetare i företag och organisationer spelar en stor roll i att förverkliga de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Men hur engagerar man dem i de här stora, komplexa frågorna? Karolinska Institutet, Handelshögskolan, 29K och Ekskäret med flera aktörer har gått samman och skapar ”de inre utvecklingsmålen” – ett ramverk för de förmågor, kvaliteter och färdigheter som behövs för att utveckla individen och på så sätt bidra till att vi når målen. Initiativet syftar till att ge människor möjlighet att vara en positiv kraft för förändring i sin organisation, i samhället och i sina egna liv. Från The Inner Development Goals.

Jobbar du med eller mot den mänskliga psykologin? 

Varför är det värt att veta? De flesta företag och organisationer befinner sig i någon form av förändring, det kan handla om att styra om affären i en ny riktning, att öka fokus på hållbarhet och innovation, eller utveckla kulturen så att den bättre stödjer det verksamheten vill åstadkomma. Det är lätt att skapa planer, sätta i gång projekt och initiativ och tänka att medarbetarna är rationella varelser som snabbt kommer ta till sig allt det nya. Men medarbetarna har inre motiv och drivkrafter som påverkar hur de tar emot de nya idéerna.

Prata med någon som vet. I arbetet med förändringar måste medarbetarna vara med. Det räcker inte med att säga vart vi ska, vilken förändring som är nödvändig. Vi måste engagera medarbetarna och göra dem delaktiga i förändringsarbetet. Och när vi gör det måste vi förstå hur människor är, vad som motiverar dem, hur de reagerar på förändring. Vi måste förstå den mänskliga psykologin i relation till förändring. Hur kan du hitta just dina medarbetares superkrafter och använda dem för att driva förändring i din organisation?

Presenterat av Karin Allergren