Trångt läge i flaskhals-ekonomin

Värt att veta är en återkommande omvärldsspaning från Gullers Grupp. Ha koll på det här idag – bli en bättre samhällsaktör imorgon.

Ett dominospel av prisökningar. Vi lever just nu i en flaskhalsekonomi. Brist på sådant som arbetskraft, containerfrakt och halvledare gör att utbudet på vissa varor och tjänster inte är tillräckligt för att möta den stora efterfrågan i pandemins spår. Det har i sin tur lett till stigande priser på många insatsvaror, vilket i nästa led börjat spilla över på konsumentpriserna, alltså det som vi i dagligt tal kallat för inflation. 
Dagens industri.

Ska priskarusellen gå nu? Är flaskhalsekonomin en tillfällig gäst i en i grunden väloljad världsekonomi, eller ser vi en början på mer långsiktiga problem? De flesta bedömare har som huvudscenario att obalanserna är tillfälliga, men allt fler nämner mer ihållande inflation som ett alternativt scenario. Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget.

Baksmällan efter pandemin förvärras av den stora demografiska återställaren. Ekonomerna Charles Goodhart och Manoj Pradhan pekar på att utbudet av arbetskraft vuxit enormt under de senaste 30 åren, inte minst till följd av att Kina och länder i det forna östblocket integrerades i världshandeln. Det har inneburit att arbetstagare generellt har haft en sämre förhandlingsposition i förhållande till arbetsgivare, med begränsade löneökningar och lågt inflationstryck som följd. Goodhart och Pradhan menar att vi nu står inför en period av motsatt utveckling, där den tillgängliga arbetskraften minskar i stora delar av världen, vilket ger arbetstagare en bättre förhandlingsposition. The Great Demographic Reversal.

Fastnar vi i flaskhalsekonomi och en återställd demografi riskerar vi en långvarig inflationssmäll.

Varför är det värt att veta? Makroekonomiska effekter får snabbt konsekvenser i både människors och organisationers vardag. Stigande priser påverkar både löner och prissättningar i alla verksamheter. En arbetsmarknad som kännetecknas av höga generella löneökningar i kombination med arbetskraftsbrist i vissa sektorer, gör arbetsgivarrollen svårare än på länge.

Prata med någon som vet. I tider av stora skiften är det den förberedde som har ledartröjan. I osäkra tider måste en ansvarsfull organisation förbereda sig för olika scenarier för att stå rätt rustade. En gedigen analys och en beredskap som är mer än god kommer att vara det som avgör vilka som seglar oavsett konjunktur. Här har många organisationer en hemläxa att göra i form av väl underbyggda scenarioarbeten och tydliga strategier för varje alternativ.

Presenterat av Johan Karlander