Unikt digitalt verktyg för patientcentrerad vård

Ett digitalt verktyg som sätter patientens drömmar i fokus för mötet med vården. Det presenterade Unga Reumatiker och Gullers Grupp igår på Nordens ledande eHälso-möte.

En ung kvinna tillsammans med det digitala verktyget som syns i en mobiltelefon

Reumatism är en av våra stora folksjukdomar. Över en miljon svenskar lever med sjukdomen. Enligt en undersökning från patientföreningen Unga Reumatiker upplever fyra av tio unga att de inte kan påverka sin medicinska behandling.

– Det är alltför vanligt att unga reumatikers kontakt med vården kretsar kring begränsningar. Frågorna handlar endast om hur ont vi har eller hur trötta vi är – istället för att handla om energi, livsglädje och drömmar. Det vill vi ändra på! För oss började det här arbetet med en övertygelse om att det som är viktigt för oss som patienter, våra mål och drömmar, måste stå i fokus, säger Cajsa Helin Hollstrand, ordförande för Unga Reumatiker.

Med stöd från Vinnova har Unga Reumatiker och Gullers Grupp under ett års tid arbetat med att ta fram en prototyp för ett digitalt verktyg som ska ge unga reumatiker bättre förutsättningar att bli medskapare i sin egen vård. Projektet går under namnet Drömfångaren.

Syftet med Drömfångaren är att flytta fokus från begränsningar till möjligheter. Verktyget ska underlätta dialog och samspel mellan patient och vårdgivare. Genom verktyget kan dessutom vården bli mer effektiv, då vårdpersonalen kan få veta vad patienten vill och behöver i förväg.

Igår presenterades en prototyp på verktyget på konferensen Vitalis, Nordens ledande eHälso-möte.
Prototypen är en app som kombinerar beteendedesign med digitala spetslösningar för att skapa ett verktyg som är inspirerande och informativt. Prototypen kombinerar vårdens höga krav på standardisering av data, med patientens behov att få tänka fritt och ställa frågorna som inte finns med i vårdprotokollet. I verktyget finns dessutom en dimension där patienter kan hämta inspiration från varandra och skapa en gemenskap kring sina drömmar och mål.

– Ibland får man en chans att jobba med frågor som kan förändra inte bara livet för enskilda människor utan faktiskt bidra till ett paradigmskifte i samhället. Unga Reumatiker har gått i bräschen för att gå från ord till handling när det gäller att ge patienten ökad makt över sin vård. Vi ser så mycket fram emot nästa steg, när prototyp ska bli produkt och få komma ut och göra nytta, säger Kajsa Runnérus, projektledare för arbetet på Gullers Grupp.

Unga Reumatiker har drivit projektet tillsammans med Gullers Grupp och i samarbete med Barnreumatologen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset, Centrum för reumatologi vid Akademiskt specialistcentrum, Svenska Barnreumaregistret samt läkemedelsföretaget Pfizer.

Nu inleds nästa fas med en finansieringsrunda där det finns möjlighet för fler samarbetspartners att medverka.