Länsförsäkringar Sörmland

Droppen som aldrig fick rinna över

”Det var droppen” säger vi för att beskriva känslan när tålamodet till sist tar slut och all uppdämd ilska bryter fram. Det är frustrationen när allt är för sent. Men byter man ”var” till ”är” kan uttrycket bli en utgångspunkt för att kommunicera vad som är möjligt att göra innan allt går åt skogen. Och det var precis vad Länsförsäkringar Södermanland gjorde för att lansera gratis vattenvarnare till nya kunder. Det är droppen som vattenvarnaren LeakBot kan upptäcka och varna för – och på så sätt hjälpa tusentals hushåll att slippa laga det som inte behöver gå sönder.

Caset i korthet

Vad vi gjorde

Att vara en samhällsaktör brukar definieras som någon som påverkar system och förändrar samhället, bortom sin egen nytta. Precis det är Länsförsäkringar Södermanland. Ett lokalt bolag som ägs av sina kunder, som bidrar till det lokala samhällets utveckling och värnar Södermanland och människorna som lever och verkar i länet – en samhällsaktör, helt enkelt.

Vattenläckor är ett stort orosmoment för villaägare. Det är den vanligaste och dyraste typen av skador för hushåll. Just därför har många försäkring. Som försäkringsbolag kan det vara knivigt att prata om innovationer som gör deras jobb enklare, även om det också det innebär fördelar även för kunderna. LF Södermanlands redan starka position innebar en unik möjlighet att ta ledartröjan inom innovation samtidigt som man på ett reellt sätt adresserade ett problem som drabbar de kunder man ägs av och värnar om – ingen vill ha en stor vattenskada.

Vattenvarnare kan känna av om trycket och flödet i rören ändras och varna för en potentiell vattenskada. Ett vanligt företag skulle kunna sätta in en vattenvarnare och nöja sig med att sänka sina egna kostnader, men LF Södermanland ville något mer. Inför lanseringen av vattenvarnaren LeakBot tog man därför kontakt med Gullers Grupp. Vattenvarnarna är som LF:s kunder – en del av något större. En gemensam lösning på en tuff utmaning som är större än Södermanland. Detta tog vi fasta på i det kommunikativa arbetet och landade i konceptet ”Det är droppen”.

Det är droppen, så liten den är, som kan orsaka stora problem. Det är droppen, som om vi inte hittar den och stoppar den, följs av en till. Och en till. Och en till. Som läcker ut i väggar, golv eller tak och gör att du måste riva ut allt och i värsta fall flytta hemifrån i veckor eller till och med månader medan vattenskadan fixas. Det är droppen som bidrar till slöseri av en av våra viktigaste resurser. Vi delar alla på samma jord och vårt mål är att alla ska kunna leva och bo här idag, imorgon och för all tid.

Det är droppen som LeakBot kan upptäcka och varna för – och på så sätt hjälpa tusentals hushåll att slippa laga det som inte behöver gå sönder. Lanseringen av gratis vattenvarnare till nya kunder bestod av en kampanj med direktreklam i köpta kanaler, PR-aktiviteter i förtjänade och egna kanaler, en debattartikel om att nästa steg borde vara lagkrav på vattenvarnare och en utförlig rapport kring vattenskador i Södermanland och nationellt.

Utifrån en gemensam koncernvision har LF Sörmland tagit fram en vision för bolaget som också är vägledande för kommunikation: ”Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för alla sörmlänningar för all tid.
Konceptet ”Det är droppen” omfamnar visionen till fullo. Med värme och glimten i ögat visar LF Sörmland en förståelse för kundernas vardag och deras strävan efter att få peace-of-mind i ett annars lätt kaotiskt vardagspussel. En sak mindre att oroa sig för, med LeakBot och Länsförsäkringar Södermanland.

4kEnheter ute hos kunder bara under 2021
21%Ökning i tecknade villaförsäkringar maj 2021 jämfört med året innan
232%Fler besök på LF Södermanlands undersida om vattenskador
Citat
”Med utgångspunkt i den strategiska färdplanen och taktiska vägval skräddarsyddes ett koncept för lanseringen av vattenvarnaren Leakbot till våra kunder. Vi har verkligen lyckosamt taktat tillsammans med Gullers Grupp som byrån för samhällsaktörer. Vatten är en viktig resurs att vårda.” Ylva Klingvall, Kommunikationschef, Länsförsäkringar Sörmland