Mölndal Energi

Hacka solen – för en ljusare framtid

Mölndal Energi vill vara ett ledande företag i omställningen till ett hållbart samhälle. För att bli det krävs att man lyfter blicken utanför den egna organisationen, ut i världen. Så föddes idén om ett hackathon med tema solenergi – för alla som vill göra framtiden lite ljusare. Resultatet blev en rungande succé, att döma av deltagarnas ändlösa engagemang och oändligt kreativa idéer.

En illustrerad glödlampa som lyser med texten 24de ideation solar edition energy hack

Caset i korthet

Vad vi gjorde

Planeten blir varmare – snabbare än vad forskarna tidigare trott. För att vi behöver energi. Men vad vi behöver nu är förändring. Faktum är att på ett dygn ger solen ifrån sig mer energi än vad vi behöver för att förse hela jorden med el. Finns det en potentiell lösning här?

De bästa idéerna blir till när olika människor, med olika perspektiv, kopplas samman. Därför bjöd Mölndal Energi in studenter från en rad utbildningar och områden till ett hackathon, kallat Energy Hack, för att tillsammans spåna fram idéer på hur man kan använda solen smartare.

Hösten 2018 fick Gullers Grupp i uppdrag att genomföra en översyn av Mölndal Energis verksamhet för att identifiera möjligheter och förutsättningar för en kommunikativ nystart med ett mer globalt fokus för bolaget. Ett av förslagen som vi presenterade var Energy Hack – ett slags idétävling där studenter från olika områden och discipliner under 24 timmar får spåna fram och konkretisera förslag på hur solens energi kan användas på bästa sätt för att lösa två av samtidens största utmaningar: energiförsörjningen och klimatförändringarna.

Hacket och dess budskap riktades självklart till de deltagande studenterna, till media och till allmänheten – vi ville att tävlingen, bidragen och budskapet skulle spridas och då behövde det kännas häftigt och kul, både innehållsmässigt och visuellt. Därför utvecklade vi också ett nytt grafiskt koncept och manér för Energy Hack. En jury av experter utnämndes och Energy Hack fick två priskategorier: Mest genomförbara idé och Mest kreativa idé, med en prispott vardera. Navet i kommunikationen blev en hemsida hos Mölndal Energi med all information om initiativet, tävlingen, anmälan och priser. Med annonsering i främst sociala medier lockade vi målgruppen till sajten för att läsa mer och anmäla sig.

Även om deltagarna och allmänheten var viktiga delar i Energy Hack handlade det till syvende och sist om att nå det lokala näringslivet och beslutsfattare och tjänstepersoner i Mölndals stad. Det är de som sitter med pengarna och som klubbar besluten. En av Mölndal Energis målsättningar är att få fler aktörer att satsa på solenergi och med Energy Hack fick man en möjlighet att både bygga relationer och positionera sig som en attraktiv arbetsplats.

Första upplagan av Energy Hack gick av stapeln i november 2019 – och vilken start det blev. Ett 40-tal studenter ansökte om deltagande, där alltifrån civilingenjörs- och produktutvecklingsutbildningar till filosofiska linjer och grafisk design fanns representerade. Innan hacket satte i gång fick deltagarna svara på en enkät om Mölndal Energi och en vecka efter eventet fick de några uppföljningsfrågor. Efter genomfört hackathon var det nästan 7 av 10 som förknippade Mölndal Energi med ord som ”miljövänligt”, ”lokalt” och ”förnybar energi”. Kopplingen till alla tre orden ökade stort, mellan 40 och 90 procent, från den förberedande enkäten till uppföljningen. Och hela 94 procent av studenterna uppgav att de pratat om sitt deltagande i Energy Hack med personer i sin närhet – ett minst sagt gott kvitto!

Energy Hack resulterade i två vinnande bidrag med innovativa lösningar som sträcker sig utanför det som företaget vanligtvis gör. I kategorin ”Mest genomförbara” vann idén att låta energibolag arrendera tak för solceller av husägare. ”Bästa kreativa idé” vanns av konceptet ”Fyll taken” med förankring i lokalt engagemang kring solenergi för att få fler företag att investera.

Genom att bjuda in och prata med studenter och jury kunde Mölndal Energi inleda nya relationer och stärka bilden av att vara ett företag som vill bidra med lösningar till ett mer hållbart samhälle.