Södertörns högskola

Högskolan som hördes

En populärvetenskaplig podcastserie som belyser samtidens svåra frågor. Södertörns högskola valde (än en gång) ett annorlunda sätt att positionera sig, bygga stolthet och varumärke och hantera lärosätets ”tredje uppgift” – att samverka med samhället och sprida kunskap.

En kvinna med hörlurar på sig

Caset i korthet

Vad vi gjorde

Det började med ett födelsedagsfirande. År 2021 fyllde Södertörns högskola 25 år. Eller bara 25 år som det skulle komma att heta med en formulering som säkrade att Södertörns högskola inte heller denna gång kommunicerade på de gamla universitetens villkor utan behöll sin position som uppstickare.

Södertörns högskola ville uppmärksamma sitt 25-årsjubileum på ett sätt som kunde öka kännedomen om högskolan och stärka bilden av ett lärosäte med hög kvalitet i forskning och utbildning – och samtidigt bygga stolthet bland medarbetare, studenter och tidigare studenter. Lösningen blev podcastserien Med andra ögon som riktades till en samhällsintresserad allmänhet. Serien gav Södertörns högskola möjligheten att nå ut med sina berättelser (och berättelsen om sig själva) långt utanför den närmaste kretsen.

Med andra ögon lanserades som ”Podden som ger nya perspektiv på världen och vardagen. Vi tittar närmare på det som många tar för självklart – och det som ofta är ifrågasatt.” Tanken var att blanda frågor och forskning, människor och erfarenheter och att låta högskolans egna forskare tillsammans med externa gäster reda ut frågor och företeelser som till exempel om skam eller lust är den bästa drivkraften för klimatomställning. Eller varför Sverige både kan vara ett av de mest sekulära och ett av de mest mångreligiösa länderna samtidigt.

Totalt fem avsnitt producerades för seriens första säsong. Produktionen backades upp av en kampanj för att skapa uppmärksamhet och spridning. Här använde vi oss av både PR, reklam och samarbeten med etablerade poddar.

Med draghjälp från kampanjen nådde Med andra ögon inte bara topplistorna, den gav också tusentals människor en bild av vilka Södertörns högskola är och vad de står för.

4Miljoner exponeringar av Södertörns högskolas varumärke
2:aPlats som bäst på Poddtoppen, kategori Utbildning