Case

Fyra länder, ett event

Ett komplext uppdrag där allt skulle gå i realtid och vikten av tajming och uppkoppling var total. När en nordisk produktlansering skulle ske parallellt för fyra länder så blev lösningen ett digifysiskt event. Ett nordiskt hybridevent med 10 talare som sände från sex olika platser, på fem språk.

Caset i korthet

Vad vi gjorde

Vår kund ville lansera sin produkt i Norden. Med utgångspunkt i en forskningsstudie och en presentation från en välkänd forskare byggde vi ett interaktivt program för att parallellt nå ut till potentiella intressenter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Ett tiotal talare från länderna kopplades på för att ge sin bild av forskningen och de nationella utmaningarna för respektive land.

Det digifysiska formatet skapade möjligheter för deltagare runt om hela Norden att anmäla sig och välja på att antingen delta på plats på något av de fyra liveeventen alternativt koppla upp sig och delta digitalt. En viktig del var att skapa en arena för diskussion där vår kund också fick möjlighet att bygga relation till deltagarna. Rent praktiskt så upprättades en huvudsändning i Stockholm som kompletterades med fyra ytterligare sändningshubbar i Oslo, Helsingfors, Århus och Göteborg.

Eventet startade med en gemensam del på engelska där samtliga deltagare var i samma möte och fick lyssna till huvudtalaren, därefter bröt vi ut deltagarna i fyra nationella event var talare från respektive land modererade och diskuterade de nationella utmaningarna i en öppen dialog med deltagarna.

Kunden uppskattade att de genom Gullers Grupp kunde få stöd i alla olika delar av lanseringsprocessen – allt från planering, projektledning och kommunikation till teknisk setup och en samlad sändning från fyra länder.

10Talare
6Sändningsplatser
5Språk