Gullers Grupp blir partner i Visual Arena

Visualisering och tillgängliggörande av data är en central del i effektiv kommunikation som utvecklar samhället. Gullers Grupp kliver därför in som partner i utvecklingsmiljön Visual Arena på Lindholmen Science Park i Göteborg.

Susan Lorentzen och Åsa Andblad tillsammans

Lindholmen Science Park AB har uppdraget att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att erbjuda ett ekosystem för innovation, både fysiskt på Lindholmen och via olika program där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle gemensamt kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt.

Ett av programmen är Visual Arena som bland annat fokuserar på datavisualisering. Där kliver Gullers Grupp nu in som en samarbetspartner.

– Det finns en djup demokratisk aspekt i datavisualisering. För oss som arbetar med samhällsaktörer är det en grunduppgift att bidra till att göra data och komplex information tillgänglig för alla, säger Susan Lorentzen, byråledare för Gullers Grupp i Göteborg. 

Visual Arena är en kunskapsnod som samlar intressenter inom datavisualisering. Syftet är att driva utveckling som stärker den visuella förmågan att beskriva och kommunicera, vilket ska bidra till att skapa hållbara lösningar.

– Vi är glada att välkomna Gullers Grupp som partner. De bidrar med kompetens kring digital verksamhetsutveckling, visuell kommunikation och inte minst gedigna insikter om samhällsutvecklingen både för privat och offentlig sektor, säger Åsa Andblad, programansvarig för Visual Arena. 

För Gullers Grupps uppdragsgivare innebär partnerskapet en möjlighet att bidra till utvecklingen, men också att tidigt få ta del av framsteg som görs på detta viktiga område.

Läs mer om Visual Arena på:
visualarena.lindholmen.se/