Gullers Grupp förstärker kompetensen inom offentlig upphandling

Gullers Grupp breddar affären inom offentlig upphandling genom att förstärka kompetens och kapacitet. Tina Candell och Johan Svedberg rekryteras till det interna upphandlingsteamet.

anna-saxberg-annika-sjöberg-gullers-grupp

Upphandlings- och anbudsprocesserna har blivit alltmer komplexa. För att ta nästa steg i utvecklings- och tillväxtresan satsar Gullers Grupp nu på att ytterligare öka sin kompetens inom offentlig upphandling.

Byrån rekryterar Tina Candell, tidigare upphandlingsansvarig både på Intellecta och Nyréns Arkitektkontor, och förstärker med upphandlingsjuristen Johan Svedberg för att bidra med spetskompetens och samtidigt bredda affären.

– Vi är stolta över att vi idag har en stor andel kunder inom offentlig sektor. Med den här satsningen vill vi utöka vår interna kompetens och kapacitet kring upphandlingar och som ett resultat av det också kunna svara på upphandlingar inom fler områden, säger Annika Sjöberg, upphandlingsansvarig och senior partner på Gullers Grupp.

Satsningen på området är också ett sätt att bredda erbjudandet gentemot kunder och visa på den samlade kompetens som finns inom Gullers Grupp. I den ökade komplexiteten i många uppdrag finns en möjlighet att som byrå erbjuda ett komplett utbud, utöver rena kommunikationstjänster, och därmed slippa lämna in i separata upphandlingar. Det underlättar även för uppdragsgivarna.

Anna Saxberg är seniorkonsult och en viktig del av det team som internt arbetar med upphandlingar och hon berättar att satsningen är ett svar på det faktum att upphandlingar idag tenderar att bli bredare. 

– Vi ser att upphandlingar idag inte lika ofta är inriktade på enskilda områden som exempelvis PR, strategi eller tjänstedesign. De blir istället bredare och omfattar flera områden. Vår satsning är helt enkelt ett svar på det faktum att våra uppdragsgivare vill ta ett mer samlat grepp kring kommunikation och utveckling av sin verksamhet. Där har Gullers Grupp den kompetens som efterfrågas.