Gullers Grupp gör starkt bokslut

Gullers Grupp redovisar sitt bästa resultat sedan 2016. Positionen som Sveriges ledande byrå för samhällsaktörer, ett systematiskt arbete med lönsamhet och strategisk affärsutveckling inom ledarskap, hållbarhet, berättande och teknik är nycklarna till framgången.

Gullers Grupp är Sveriges ledande byrå för samhällsaktörer. Man har brutet räkenskapsår (juli/juni) och redovisar nu bokslut för 2020/2021. Företagets resultat är det bästa på fem år, trots de extraordinära omständigheter som pandemin medfört.

Gullers Grupp har under räkenskapsåret omsatt 255,8 miljoner kronor. Resultatet före avskrivningar är 13,2 miljoner kronor och 3,5 miljoner kronor efter finansiella poster.

– Detta är ett styrkebesked. Vi var själva i en omställning när pandemin slog till och när vi nu ser normaliteten på horisonten står Gullers Grupp starkt. Det gör att vi kan fortsätta vara en viktig partner för samhällsaktörer i det offentliga, privata och ideella som vill fortsätta bidra till en positiv samhällsutveckling, säger Ulf Dahlqvist, vd på Gullers Grupp.