Gullers Grupp investerar i forskar-startup

Metodistisk och djup utvärdering av kommunikationens effekter i en organisation blir allt viktigare. Gullers Grupp gör därför en investering i en startup vid Lunds universitet som skapat ett digitalt undersökningsverktyg som utvärderar organisationers kommunikation.

Fyra forskare vid Lunds universitet har med stöd av Lunds universitets holdingbolag och Gullers Grupp grundat företaget ComVal Research AB.

ComVal Research är ett undersöknings- och analysföretag som ska hjälpa organisationer med strategiskt utvecklingsarbete. Idéen springer ur ett forskningsprojekt kring kommunikativa organisationer som involverade elva stora företag och myndigheter. Utifrån den forskningen skapades ett digitalt undersökningsverktyg. Datan analyseras sedan av forskarna och ger en djup analys av en organisations kommunikation, både styrkor och svagheter.

– Att mäta och analysera effekten av kommunikation bortom rent kvantitativa mål är något fler borde ägna sig åt. Man kan säga att det är en hel vetenskap, vilket också är anledningen till att vi gått in i ComVal Research. Som en av Sveriges ledande byråer är det viktigt för oss att också driva på för mer gedigen analys. Vi och alla andra som skapar kommunikation måste testas och ständigt höja ribban, säger Hans Gennerud, ordförande i Gullers Grupps partnerkollegium och styrelseordförande för ComVal Research.

ComVal Research lanserar i dagarna sitt digitala verktyg inriktat på att utvärdera kriskommunikationen under pandemin. Verktyget kan hjälpa organisationer mäta och analysera internkommunikationen.
Företaget är grundat av professor Mats Heide, professor Jesper Falkheimer, docent Charlotte Simonsson och fil. dr. Rickard Andersson.