Organisationsforskaren Mats Tyrstrup knyts till Gullers Grupp

Mats Tyrstrup förstärker expanderande Gullers Grupp. Han var tidigare forskningsledare på den akademiska tankesmedjan Leading Health Care och är en av Sveriges främsta experter inom organisation och ledarskap, särskilt inom välfärden.

Mats Thyrup lutar sig mot ett skrivbord på Gullers Grupps kontor

Gullers Grupp har en kraftig tillväxt, både som företag och på kundsidan. För att ytterligare kunna erbjuda sina uppdragsgivare strategisk rådgivning på högsta nivå har man knutit till sig organisationsforskaren Mats Tyrstrup.

Mats Tyrstrup är docent i företagsekonomi vidHandelshögskolan och forskningsledare på stiftelsen Leading Health Care som jobbar med att påverka utvecklingen av vård och omsorg i nya riktningar.

– Vi menar allvar när vi säger att våra kommunikationslösningar ska bidra till att skapa ett bättre samhälle. Vården är den största frågan just nu och den påverkar oss alla. Våra uppdragsgivare kan och vill bidra till att skapa lösningar och genom att vi knyter en av Sveriges främsta experter på dessa frågor till oss kommer vi att bli en än bättre partner för dem, säger Ulf Dahlqvist, vd för Gullers Grupp.

Mats Tyrstrup knyts till Gullers Grupp som seniorkonsult, men kommer parallellt att fortsätta sin akademiska karriär och sitt arbete inom Leading Health Care.

– I en forskningsrapport 2007 myntade jag begreppet organisatoriska mellanrum som en förklaring till oförmågan att samarbeta över olika former av gränser och konsekvenserna av dessa samordningsmisslyckanden. Sedan dess har jag arbetat med problematiken framförallt inom sjukvård men också många andra välfärdsområden. Jag ser fram mot att få ytterligare en verksamhetsnära plattform för att arbeta vidare med att utveckla välfärd genom att hantera organisatoriska mellanrum. Gullers Grupp med uppdragsgivare innebär en enorm potential att få vara med och vidareutveckla svenska samhällsaktörer och lära mer om den horisontella samordning som är helt avgörande för att klara våra aktuella samhällsutmaningar. Det ska bli väldigt spännande att få addera just det här praktiska perspektivet på verksamhetsutveckling och förändring, säger Mats Tyrstrup.