Professor Jesper Falkheimer knyts som seniorkonsult till Gullers Grupp

Professor Jesper Falkheimer är en av landets ledande experter på strategisk kommunikation och verksamhetsutveckling. Nu tar han klivet in i praktiskt arbete med de organisationer han hittills har forskat kring genom att knytas som konsult till Gullers Grupp.

Jesper Falkheimer står framför en tegelväg utomhus

Gullers Grupp är ett företag i utveckling. Ett erbjudande som har ökat och kommer att fortsätta växa handlar om uppdrag där kommunikation och digital transformation är verktyg för verksamhetsutveckling. Flera satsningar på området är på gång och en offentliggörs idag när professor Jesper Falkheimer knyts till företaget som seniorkonsult.

– Efterfrågan på managementkompetens som kan driva processer från strategi till genomförande ökar. Med Jesper Falkheimer får vi och våra uppdragsgivare tillgång till en av landets allra främsta experter på strategisk kommunikation. Att han dessutom har innovation som ett fokusområde gör att han kommer att bidra stort i vårt arbete med allt från tjänstedesign i offentlig sektor till startups i läkemedelsbranschen, säger Ulf Dahlqvist, vd på Gullers Grupp.

Jesper Falkheimer är professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Han har under många år kombinerat forskning med olika ledande funktioner inom akademin. Han kommer närmast från en roll som chef för Lunds universitets verksamhetsstöd för forskning, samverkan och innovation. På hans publikationslista finns över hundra titlar, en hel del inom krisområdet men också böcker med mer praktiskt tilltal – exempelvis de om strategisk improvisation tillsammans med Gullers Grupps Katarina Gentzel Sandberg.

– Inte minst mot bakgrund av de utmaningar som pandemin ställt många organisationer inför känns det helt rätt att ta teori ut i praktik. Ledarskap och effektivitet på 2020-talet kommer att handla mycket om det som sker i gränslandet mellan verksamhetsutveckling och kommunikation och jag ser fram emot att bidra konkret i det arbetet samtidigt som jag kan hämta viktiga insikter till min fortsatta forskning, säger Jesper Falkheimer.

Jesper Falkheimer börjar den 1 januari 2021. Han finns tillgänglig för uppdrag i hela landet. Han kommer att behålla sin roll som professor vid Lunds universitet och som chefredaktör för den internationella vetenskapliga tidskriften Journal of Communication Management. Jesper behåller också platsen i Gullers Grupp styrelse där han suttit sedan 2010.